Rafiq ODAY.Yeni şeirlər

This image has an empty alt attribute; its file name is 79644024_835032433613820_2564097335432839168_n.jpg

QALMADI

Bu gün olanlar oldu ta,
Sabaha nəsə qalmadı.
Yollar yoxuşa dirəndi,
 Getməyə kəsə qalmadı.

Son ümid də axtalandı,
Gözlərdə qan laxtalandı.
Fələk satan, bəxt alandı, –
 Biz düşdük nəhsə, qalmadı.

Dan söküldü, qürub getdi,
Yalandan vay qurub getdi.
Gedənlər hayqırıb getdi,
 Bir söz də pəsə qalmadı.

Gülüm, saçların qulacdı,
Baxdım – gözümdə gül açdı.
Dünya yaxşıya qol açdı, –
 Heç zaman pisə qalmadı.

Bu son bir başlanğıc ola,
Eşidən başdan qıc ola,
Kim görüb ki, eşq qocala, –
 Adəmdən bizə qalmadı.

TÜNBƏTÜN OLMUŞ

Az qalır ödün ağzına
Gələ, a tünbətün olmuş.
Bu dünyada nə görmüsən
 Hələ, a tünbətün olmuş.

Sanma özünü bəy, ya xan,
Hələ didilməyib yaxan.
Bilirsənmi önün, arxan
 Tələ, a tünbətün olmuş?!

Əksilməz ki, dava başdan,
Gər çıxmasa hava başdan.
Günahını savab işdən
 Ələ, a tünbətün olmuş.

Əl atanın söz daşına,
Damarında köz daşınar.
Əməlini göz yaşına
 Bələ, a tünbətün olmuş.

Gil qarğış edir kəsəyə:
Bir yağış yağa, kəsməyə…
Vərdiş eyləmə kəsməyə
 Cələ, a tünbətün olmuş.

Civildə, miyolda getsin,
Nəyin var – bu yolda getsin.
Qoy adın bir yol da getsin
 Belə, a tünbətün olmuş.

Ulaqmısan, qatırmısan?!
Nə taxt qurub oturmusan?İ
Yəni belə qudurmusan,
 Ələ, a tünbətün olmuş?!

Çox güvənmə qarışına,
Çatan deyil ki, arşına,
Bir gün çıxacaq qarşına
 Kələ, a tünbətün olmuş.

NƏ DANIM

Daha titrək əllərindən
Üzülüb əlim, nə danım?!
Hamıdan ağıllı olan,
 Hamıdan dəlim, nə danım?

Qəlb didən oxun yox idi,
Sevgisiz yuxun yox idi,
Bir kərə “yox”un yox idi,
 Ay mənim “bəli”m, nə danım?!

Aramıza iblis girdi,
Girdi, özü də pis girdi.
Seryağublar şər püsgürdü,
 Vuruldu pəlim, nə danım?!

Daha düşmür pay qarmağa,
Baxıb gülür çay qarmağa,
Heymi qalıb hayqırmağa? –
 Olmuşam həlim, nə danım?!

Hanı o xoş anlı çağım,
Ötüb dəliqanlı çağım,
Ömürlə qanlıbıçağam,
 Gülür əcəlim, nə danım?!

Hər tərəf kor, hər yan sağır,
Göydən həsrət, nisgil yağır,
Bəlkə son deyil, sən çağır,
 Mən donüm gəlim… nə danım…

SÜBH ANA
Təcnis

Bu çayların yolu keçməz dərədən,
Suyu yoxsa, necə tutar dərə dən?
Sünbül olam, quşlar gələ dərə dən, –
 Yeyə, doya, şükr eyləyə Sübhana.

Birləşdimi, yumruq olar pənc ərən,
Dara düşsən, öndə durar pənc ər, ən,
Heç duydunmu döyüləndə pəncərən, –
 Gecə ata libasında, sübh ana.

Görən deyər beləsinə – möcüzə,
Belə buxaq, belə sinə – möcüzə.
Əl titrəyə, bel əsinə – möcüzə,
 Gözündəki zülməti də sübh ana.

ÇOXDANIN
Təcnis

Bu, çoxdanın yazısıdı, əzizim,
Yazıları oxunmaz ki, çoxdanın.
Hər açılan səhərlərə inanma,
 Arxasınca günəş doğmaz çox danın.

Zindan olar eşq əhlinə gecələr,
Göz yaşları yanaqlarda gecələr.
Tanrı göydən qəzəbini gec ələr, –
 Utanmayın, siz Allahı çox danın.

Çox da sənin topdağıtmaz varın var,
Çox da yığma gəl üstünə varın var.
Çox da… çox da… – bir fərqinə varın, var
 bir gün gedər güdazına “çox da”nın.
06.04.2020

ARTIQ

Yeni dünya düzəninin
Təməli görünür artıq.
 Şeytanların, iblislərin
 Əməli görünür artıq.

Bu sözə qul oldu bizlər:
“Nəfsi toxlar əyilməzlər”.
Min illərlə yeyilməzlər,
 Yeməli görünür artıq.

Bir “Xəndək” var, bir “Xeybər” var,
Gör nə qədər bixəbər var.
Nə “xeyir”dən bir xəbər var,
 Nə “bəli” görünür artıq.

Sonu varmış sabahların,
Göyə bülənd bu ahların,
Yerli, yersiz günahların,
 Bədəli görünür artıq.

ZALIM DOSTLARIN

Öldü sonuncu ümid də
Üzündən zalım dostların.
Yalnızlıq daha əfzəlmiş
 Yüzündən zalım dostların.

Min düşmən üstünə hürsə,
Dərd etmə ürəklər birsə.
Araz qurşağından, Kürsə
 Dizindən zalım dostların.

Cücərtməyir su hər dəni,
Qəbul etmir bu pər dəni.
Tanrım, qaldır bu pərdəni
 Üzündən zalım dostların.
08.03.2019. 

Yağmur ƏSMƏRSOY.”Mən bir az gecikdim”

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Bakı Bürosunun Rəhbəri

Mən bir az gecikdim,
Bildiyin kimi ev eşik yır yığış.
Sən tələsdin görüş yerinə
Əqrəblərdən asılmış tələskənliyi,
Duymaq olardı, qəlbinin döyütüsündən.
Bəlkə də mən gəldiyim də,
Sən getmiş olacaqdın.
Nə mən sönmüş şam
Nə sən qalanmış ocaqdın.
Bildiyin kimi ev eşik yır yığış,
Çıxmağım gec olur-
Biraz da sən məni başa düş anla,
Ev eşik yır yığış, yox çıxmaq olmur.
Onda saat saat tələsəcəkdin
Mən də yığış yığış gecikəcəkdim.

22.04.2020

Yazıçı-publisist, şairə Pərixanım Mikayılqızı “Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər” şeiri ilə “Yazıçı və şairlər koronavirusla mübarizə edir” aksiyasına qoşuldu

Yazıçı-publisist, şairə Pərixanım Mikayılqızı “Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər” şeiri ilə “Yazıçı və şairlər koronavirusla mübarizə edir” aksiyasına qoşuldu

Dünya əhalisi təhlükədədir. Yer kürəsini çiyinlərində saxlayaraq insanları xilas etməyə çalışan qəhrəman həkimlərimizə növbəti alqış Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzlədirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazeh adına Mərkəzi Kitabxanasının Fəxri oxucusu Pərixanım Mikayılqızındandır.

  Kitabxana  virtual məkanda xidmətini davam etdirir.

Yazıçı-publisist, tədqiqatçı, jurnalist Pərixanım Mikayılqızı 2007-ci ildən Azərbaycan mədəniyyətinin görkəmli nümayəndəsi Firidun bəy Köçərlinin tədqiqatı ilə məşğuldur. P. Mikayılqızı 2013-cü ildə cənab Prezident İlham Əliyevin verdiyi Sərəncama əsasən, F.B.Köçərlinin 150 illiyinin keçirilməsi ilə əlaqədar ədibin “Əsərləri” və “Balalara hədiyyə” kitablarını, daha sonra F.B.Köçərlinin yaradıcılığına həsr edilmiş “Ümmətdən-Millətə doğru” elmi əsərini nəşr etdirmişdir.

İki şeirlər kitabı daxil olmaqla Pərixanım Mikayılqızı altı kitab müəllifidir. Onun 80-dan çox elmi və publisistik məqalələri müxtəlif mətbuat orqanlarında dərc olunmuşdur. Müxtəlif bəstəkarlar tərəfindən 20-yə yaxın şerinə musiqi bəstələmişdir. O, hal-hazırda “Elm və təhsil” qəzetinin baş redaktorudur.

Yorulmaq bilmədən çalışan bu ziyalı, mehriban, humanist və xeyirxah xanım “Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər” şeiri ilə “Kitabxana – koronavirusa YOX deyir!” layihəsi çərçivəsində “Yazıçı və şairlər koronavirusla mübarizə edir” aksiyasına qoşuldu.

Şeiri oxuculara təqdim edirik.

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər

Şərəfli peşənin sahiblərisiz,

Bizim ümidimiz gözəl həkimlər.

Hər kəsin ilk andan kömək yeriniz,

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər.

Nə gündüz, nə gecə bilməyirsiniz,

Yoruldum, ya bezdim deməyirsiniz.

Günlərlə evinizə getməyirsiniz,

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər.

Bilirik sevirsiz öz peşənizi,

Korona virus da qorxutmur sizi.

Qoydunuz qəlblərdə heykəlinizi,

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər.

Nə qədər təriflər deyilsə sizə,

Azdır söyləyənlər şərəfinizə.

Arxa dayaqsınız hər birimizə,

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər.

Ömrünüzü bizə həsr etmisiz,

Ən ağır günlərdə dada yetmisiz.

Yol uzaq olsa da yenə getmisiz,

Ay gözəl həkimlər, gözəl həkimlər.

Kitabxana Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyinə virtual ekskursiya təşkil etdi

Bakı şəhər Mədəniyyət Baş İdarəsi Yasamal rayon Mərkəzləşdirilmiş Kitabxana Sisteminin (MKS) M.Ş.Vazehin adını daşıyan  Mərkəzi Kitabxanası Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyinə virtual ekskursiya təşkil etdi.
Layihə Mirzə Şəfinin xatirəsini yad etmək üçün, #EvdəQal  çağrışına və koronavirus pandemiyası ilə bağlı ölkədə tətbiq edilən ciddi karantin rejiminə dəstək olaraq təşkil olunub. 
Layihədə Gəncə şəhər və Göyçay rayon Mərkəzi Kitabxanaları da iştirak etdilər.
Virtual ekskursiya Mirzə Şəfinin anadan olması ilə əlaqədar təşkil olunub. Vazeh yaradıçılığında yaz fəslini böyük məhəbbətlə təsvir etdiyi üçün, təbiət haqqında gözəl şeirlər yazdığı üçün ehtimal var ki, o, yaz aylarında dünyaya gəlib.
Mirzə Şəfi dünyada kiçik seir janrı formasının ustası kimi tanınır. Həyat eşqi ilə yaşayan şair dini doqmatizmı, insan nadanlığını muhakimə edirdi. Şairin faciəsi onda idi ki, yazdığı çoxsaylı şeirlərinin heç biri onun sağlığında nəşr edilməmışdir. 
1850-1875-ci illərdə Mirzə Şəfinin nəğmələri o dövr üçün çox böyük hesab edilən iki min nüsxə tirajla nəşr edilmişdir.
Gəncədəki Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə Gəncə şəhərinin Gülüstan qəsəbəsində inşa edilmişdir. 2017-ci il noyabr ayının 10-da muzeyin açılış mərasimi olmuşdur.
Videoçarx Mirzə Şəfi Vazeh haqqında Azərbaycan və rus dillərində qısa məlumatla başlanılır. Qeyd olunur ki, Vazeh Gəncədə dünyaya göz açıb, təxəllüsü Vazeh (“ifadəli, aydın”) olub. O, şair və pedaqoq olub, şeirlərini Azərbaycan və fars dilində yazıb. Şairin yaradıcılığı haqqında məlumat verilir. Qeyd olunur ki, Vazeh çoxlu qəzəllər, müxəmməslər, məsnəvilər, rübailər və s. yazmışdır. Daha sonra şairin F.Bodenştedtə dərs verdiyi haqqında və Vazehin şeirlərinin aqibəti haqqında qısa məlumat verilir.
Ekskursiyanın əvvəlində iki mərtəbəli Mirzə Şəfi Vazeh Muzeyinin zallarının ümumi görünüşünün fotoları verilib. Tamaşaçılar eksponatlarla tanış olur, Vazehin möhtəşəm qəzəlləri ilə tanış olurlar. Muzeydə Vazehlə bir dövrdə yaşayan və onunla dostluq edən şair, yazıçı və mütəfəkkirlərin portretləri nümayiş olunur.
Bir-birini əvəz edən fotolarda muzeydə şairin yaradıcılıq irsinin öyrənilməsinin gücləndirilməsi haqqında Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən 1981-ci il iyunun 8-də imzalanmış Qərarının və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Mirzə Şəfi Vazehin 220 illik yubileyinin keçirilməsi haqqında” 2014-cü il 3 fevral tarixli Sərəncamının mətnləri görmək olur.
Böyük şəxsiyyətlərin M.Ş.Vaseh haqqında dediyi sözlər xüsisi ilə diqqəti cəlb edir.
Muzeydə Vazeh dövrünün abu-havası yaradılıb. Dörd min il tarixi olan Gəncənin tarixi fotoşəkilləri də maraq doğurur.
Mirzə Şəfinin adının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı muzeydə ayrıca guşə yaradılıb. Şairin ana dilində yazdığı seirlərin bir çoxu tablolara yazılaraq muzeydə əksini tapıb.
Muzeydə Vazehin şeirlərinə musiqi bəstələmiş bir çox bəstəkarların da fotoşəkillərini görmək olar.
Burada şairin müxtəlif materiallardan düzəldilmiş heykəlləri vardır.
Muzeydə M.Ş.Vazehin XIX-XX əsrin əvvəllərində Avropanın bir çox ölkələrində və Azərbaycanda müxtəlif dillərdə nəşr olunmuş kitabları toplanmışdır. 
Videoçarxı https://www.youtube.com/watch?v=sYoG39ga-2k kitabxananın YouTube kanalında izləmək olar.
Videoçarx bir çox dünya kitabxanalarına da göndəriləcək.

Библиотека организовала виртуальную экскурсию в Музей Мирза Шафи Вазеха в Гяндже

Централизованная библиотечная система Ясамальского района организовала виртуальную экскурсию в Музей Мирзы Шафи Вазеха в Гяндже. Следует отметить, имя М.Ш.Вазеха носит Центральная библиотека Ясамальского района.

Проект был осуществлен в честь памяти М.Ш.Вазеха, а также в поддержку призыва #EvdəQal (#Оставайся дома) и режима строгого карантина, введенного в республике в связи с коронавирусом.

В проекте также  приняли участие Центральные библиотеки г.Гянджи и Гейчайского района.

Виртуальная экскурсия была проведена в связи с днем рождения Мирзы Шафи. Предположительно Вазех родился весной, так как  в своем творчестве он с большой любовью описывает весну, посвящает природе множество стихов.

Мирза Шафи Вазех известен в мире как мастер малых стихотворных форм. Он большой жизнелюб, отрицающий религиозный догматизм, человеческую косность и невежество. Трагедия поэта состоит в том, что он не увидел напечатанным ни одного из своих многочисленных стихотворений. С 1850 по 1875 гг. песни Мирзы Шафи были изданы на различных языках огромном для того времени тиражом около двух миллионов экземпляров.

Музей Мирзы Шафи Вазеха в Гяндже был построен при поддержке ФОНДА Гейдара Алиева в поселке Гюлистан. Церемония открытия музея состоялась 10 ноября 2017 года.

Видеоролик начинается с подачей краткой информации о поэте на азербайджанском и русском языках. Отмечается, что Мирза Шафи родился в Гяндже, его псевдоним Вазех означает «выразительный, ясный». Он был поэтом и педагогом, писал стихи на азербайджанском и персидском языках. Здесь же дается краткая информация о творчестве поэта. Отмечается, что он писал газели, мухаммасы, рубаи, месневи. Содержится информация о том, Вазех преподавал восточные языки  немецкому поэту Боденштедту. Кратко сообщается о судьбе стихов Вазеха.

В начале экскурсии зрители знакомятся с фотографиями залов двухэтажного музея, на стенах которых вывешены стихи Вазеха. Здесь же можно увидеть и экспонаты. Вызывают интерес портреты поэтов, писателей и просветителей, живших в один период с Вазехом.

Центральное место занимают Постановление о праздновании юбилея Вазеха, подписанное 8 июня 1981 года общенациональным лидером Гейдаром Алиевым и Распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 3 февраля 2014 года «О проведении 220-летнего юбилея Мирзы Шафи Вазеха».

В залах музея можно увидеть высказывания выдающихся людей о Вазехе.

В музее создана обстановка времен М.Ш.Вазеха. Имеются фото древней Гянджи. Создан уголок об увековечении памяти этого выдающегося поэта. На стенах музея висят множество стихов поэта.

В музее вывешены портреты композиторов, написавших музыку на стихи Мирзы Шафи.

Здесь же демонстрируются  памятники  Вазеха, изготовленные из различных материалов.

Особый интерес вызывают выставки книг Вазеха, изданных в европейских странах и в Азербайджане в XIX-XXвв.

Видеоролик можно посмотреть на канале YouTube https://www.youtube.com/watch?v=sYoG39ga-2k

Видеоролик будет отправлен во многие библиотеки мира.

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”ETMƏSİN”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

.

Hissə qapılanda-belə gəlir ki,
“Yüz il də” məxluqun olmazdı bəsi,
güllər ona görə çox yaşamır ki,
insan–“az ömründən” giley etməsin.

Bilə bilməsə də getmək vaxtını,
özü qurmasa da “Baxtın taxtını”
kim məskən seçibsə göylər altını
tapşırsın–bildiyin taley etməsin!

Yaxşı əməlləri,günahları da,
yazılsın hüdudsuz “Vaxt kitabında”,
sevən insanların bahar bağında,
qışda etdiyini yellər etməsin,

Dünyadır–arzuya yetmək də olar,
sınmaq da mümkün iş,bitmək də olar,
həyatdan yarımçıq getmək də olar;
hər nə cür getsə də,nakam getməsin…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”SƏRİN-SƏRİN…”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Düşüb uzun bir cığıra,
yollanasan sərin-sərin,
səhər-səhər gül çağıra,
oyanasan sərin-sərin,

Dəli ürək,bir bax ona,
üstündə düşən qırğına;
fürsət düşə-yollarına
yollanasan sərin-sərin,

Heç dönmək yaraşmaz ona,
sancan qızıl gül koluna,
yaxın qoya–qollarına
dolanasan sərin-sərin,

Baş tutanda gözəldir ov–
altında at,əldə cilov,
səni qarsa o cür alov,
sən yanasan sərin-sərin,

Adam yanar küçələrdə,
nə var istidə şəhərdə?
şır-şır axan şəlalədə
yuyunasan sərin-sərin,

Atıb dərdi,həyacanı,
adamın bərkiyə canı,
soyuq başla bu dünyanı
anlayasan sərin-sərin,

Almış olaq yuxumuzu,
görünəndə Dan ulduzu,
səhər-səhər, çöl xoruzu,
banlayasan sərin-sərin!

Vahid ƏZİZ,aç gözünü,
söylə dünyaya sözünü,
qınayaıb hərdən özünü,
danlayasan sərin-sərin…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”OYNAYIR…”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Yaz çölündə min-bir çiçək,
pətək yerinnən oynayır!!
gülşənə düşən kəpənək
hərdən biriyən oynayır!

Çönüb baxdı üçü-beşi,
dedi:”Qocalmısan,kişi”!,
Vaxtın ölüynən nə işİ?
zaman diriynən oynayır,

Bilmir başı alovluyam,
yorulmur çalıb-oxuyan,,
eşqi gözlərimnən duyan,
qəlbin sirriynən oynayır,

Qoy oynasın,rahat qoyun,
çətin bitər bu cür oyun!
qız ayağı axan suyun
duru yeriynən oynayır,

Tüstüsü yaşardar gözü,
yaman olar eşqin közü,
ölmüşəm ki-gözəl özü
hörükləriynən oynayıyr?

Rüzgarı sərt son baharın,
sonu hardadı yolların?
payız yeli durnaların
lələkləriynən oynayır,

Cənnətdə hazırdı yerim-
göylərə çatıb xəbərim,
uşaqlıqdan çiyinlərim
Mələkləriynən oynayır!

Yaxşı tanı bu dünyanı–
“uduzanı”,”aparanı”,
Vahid ƏZİZ “Qumarını”
şeirləriynən oynayır…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”GETDİ…”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Dünən gecə röyamda görüşə gəlmişdi yar,
həyətdə səs-küy oldu,yuxu yarıldı–getdi,
qaçırdı ləhləyərək qan içində bir maral,
sinəsində ovçunun qırması qaldı–getdi,

Səhəri rastlaşanda baxışdıq yadlar kimi,
soyuxmuş,əzgin idik biçilmiş otlar kimi,
qaraldı gözlərimiz dolmuş buludlar kimi,
başqasının boynuna qolu sarıldı–getdi,

Eh,onun nə vecinə?-qəhərli dolanan mən,
Müqəddəs Məbəd bilib,sevgiyə inanan mən,
illər,daha heç zaman saçlarda əriməyən,
qara günlərə yağan bəyaz qar oldu–getdi.,

Kəc taleyin dəryazı çəməni niyə biçdi?
çətin-bir daha yansın,o çıraq elə keçdi!
dünənkinə bənzəyən bu gün də belə keçdı…
yanmaqdan göy üzündə Gün də yoruldu–getdi,

Bir daha toxunmadı biri-birinə əllər,
sönmüş “Eşq ocağından” saçımda qaldı küllər,
qaçırdı küçə boyu dağılmış mirvarilər,
boynunda bir xatirəm; o da qırıldı–getdi,

Sevib,başqa biriylə ömür sürə bilmədim,
hətda-yalannan belə-könül verə bilmədim,
mən “Eşqlər qovğasında” qalib gələn görmədim;
kimi-şikəst,kimi-kar,kimi-kor oldu–getdi…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.BAXTAVAR BAŞINA, “XAXOL BALASI”…

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Bir “Video” göndərib dostumun-dostu,
yüz baxdım,hər dəfə ləzzət elədi,
Zelenski əlində dəmir toppuzu
yığıb-Höküməti hədələyirdi.

Deyirdi: “Bezdirib xalqı harınlar,
milləti soyaraq piy bağlamısız,
donuz sifətlilər,yekəqarınlar,
günahlar işlədib malalamısız”!

Qaldırdı: “Cavab ver,Əxlaq naziri,
çırparam,baxmaram arvadsan,kişi ?
otur mətbəxində bula kəfkiri,
düzəl,ya gözünə soxaram şişi!”.

Söyürdü: “Doymadın,Vergi naziri?!
büdcə cılızlaşır,hara baxırsan?
maşınla gedəndə tayfandan biri,
“QAYi”-yə yolları bağlatdırırsan”!

“Müfəssəl xəbərim hər birinizdən,
harda nə gizlədir,kimin nəyi var?
bir gün Topdağıtmaz evlərinizdən
millət sizi qovub zibilə atar”!!

…bəxtəvər başına “Xaxol balası”!
Topuz edəcəkdir Yurduna əlac,
Azəri övladı,atam,qadası,
bizlərdə dəb olub qamçıyla-qırmanc.

Toxta bir,üsyankar “Xaxol uşağı”,
gör bir sən kimlərlə getmirsən yola?
Kiyevdə dəniz yox zəbt olunası,
amma,”Kreşşatikə” toxunan olar?

Bilirsən illərlə nə yük dartırıq?
hayıf,bu torpağa,hayıf,min hayıf!
sənin iki ilik büdcənnən artıq
bura quldurları pul oğurlayıb!!

Qardaş,dediklərim hamısı gerçək,
“aclardan” xəbəri olmurdu “toxun”!
Öndərin verdiyi böyük duz–çörək
haramı olmalı çoxdan çoxunun!

Hələ çoxlarında baş tutur qələt,
bir gün düşəcəklər qapazın altda,
“zibildən” bəhs edən maraqlı söhbət,
bizdə “zibil” də çox,”zibilqabı” da!!

Havada oynasın alovlu şallax,
bizim quldurlarçün “yüz min” də qərik!
ağzının üstünə yağlı şapalax,
çevirib-dalına yekə bir təpik!

…Kiyevi dəyişir toppuz havası,
hədənin özü də bir növ ölçüdür,
mən paxıl deyiləm,”Xaxol balası”,
mənim Komandanım daha güclüdür!

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”ÖZÜNÜTƏNQİD… (samokritika)”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Yenə də buğlanır könlümün dəmi,
həm mən dəyişmişəm,hm də ki,Ölkəm,
köhnə zamanlarda olduğu kimi,
indi mən özümü tənqid edəcəm!

Müstəntiq işidir “təhqiqat”,”təhtid”,
çoxuna “iş açıb”,alıb–“bağlamaq”,
çoxdan dəbdən düşmüş “özünütənqid”,
əslində–“Özünü sığottalamaq”.

Nöqsanım xeylidir,az deyil,bilin;
desəm,hamısını çatdırmaz qələm,
həm də ki,gözündən düşərəm elin,
sən deyən əməli-saleh deyiləm!

Birinci: bunu da niyə danım ki?
(axı mən də insan,mən də canlıyam)
ən böyük nöqsanım…(yad kimimdi ki?),
Türk demiş: “Aşırı qohumcanlıyam”.

İpəyə dönürəm işim düşəndə,
bəzən boşa keçir verdiym “Əmir”,
axmaq o kəsdir ki,qarnı şişəndə
gözü ayağının altını görmür.

Bəzi dostlarımla aramız dəyib,
bu,pis cəhətimi çətin dəyişəm,
kefim əyiləndə vədlər eləyib,
halım diriləndə dəbbələmişəm.

Halal qazancımdır gələn gəlirlər,
pula hərisliyim başqa xuruşdur,
sayı bilinməyən maşınlar,evlər,
mənimçün “Milyon” da qəpik-quruşdur.

Buyam!–tanıdınmı,ay ƏZİZ Vahid?
kişi hər sözünü düzünə deyər,
yadda saxlayın ki,”Özünütənqid”,
adamı bəladan xilas elərər!

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”DASTANİ-“XARI BÜLBÜL”

This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

Bilmirım,Şuşada qalır ya qalmır?
taparsan,jurrnalda,dərslikdə axtar,
canlısı bir xeyli burdan uzaqda;
ABŞ-da “Ağ evin” həyətində var.

Deyərsən: “Nə yaman uzağa getmiş?”,
bax,burda vaxtında tədbir görülüb!
həlbət başbilənlər işi bilirmiş,
bəlkə də Şuşada kökü kəsilib?

Baxdın,dodağında dondu suallar,
-“İnanma,vəhşi də bunu eləməz”
-metaldan büstlərə güllə atanlar,
“Xarı Bülbül”lərin kökünü kəsməz?!

Bədbaxt Xocalıda bəs qırılanlar?
yaddan çıxa bilər o qan,o qada?
o,biz Türklər idik–zəbt eləyəndə,,
qıymadıq adicə qara daşa da!

Yaxşı tanıyıram erməniləri,
havadar-yekədir,gülləmiz batmaz,
nə qədər olsa da erməni məkri,
“Ağ ev” baxçasına əlləri çatmaz!

Aqronom,utandım sənin yerinə,
adam bu qədər də saxtakar olmaz!
neçə yol dirəndin mənim üzümə:
“O gül başqa yerdə qərar tutanmmaz!”

Bakı Bulvarına (gəmiyə minib),
hər yerdən ağaclar,kollar da gəldi,
hərdən düşünürəm-ABŞ-a gedən,,
Paytaxt torpağında bitə bilmədi?

Bax,belə–“Dastani Xarı bülbülüm”;
həm insan,həm də ki,gül itiririk,
yetər ki,Şuşanı qaytaraq,gülüm,
Səni Vainqtondan gətirtdirərik…

Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Könül oxuyur”

Səadət bəxş edib ilk bahar kola;
bənəvşə ilmələr xalı toxuyur,
adamın elə bir boğazı ola,
eşidən deyə ki: “Bülbül oxuyur”,

Bəzən nəvazişə dözəmmir ürək,
gülüm,o vaxtdanam bu cürə kövrək,
bəxtəvər başına,xallı kəpənək,
hərdən ürəyini bir gül oxuyur,

Qismətin səninlə düşməsə tərsə,
eləyər ürəyin hər nə istəsə,
çöldə kərəntiynən verib səs-səsə,
“Bərəkət nəğməsin” sünbül oxuyur,

“Femida” nə üçün belə kor baxır?
bilmir ki,çox hakim işə xor baxır?!
bəzən “yüngül” işin hökmünü “ağır”,
“dözülməz” olana “yüngül” oxuyur,

Veribdir hər zaman ömrün girdabı
doğru sualıma əyri cavabın,
nəğməsi dəhşətdir sönmüş ocağın–
ya hisli bacası,ya kül oxuyur,

Şair,yaşasan da doğma Vətəndə,
ayıq ol hərcayı yellər əsəndə!
mən öz taleyimə-“Gözəl” deyəndə,
Fələk orda-burda-“Müşkül” oxuyur,

Dözmədi tənəyə,acı qınağa,
saç “qara gününü” dəyişdı “ağa”,
qəfəsdə bülbüllər,ağacda qarğa,
səndə,Vahid ƏZİZ,könül oxuyur…

Gülnar Səmanı doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (22 aprel 1986-cı il)

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Rəhbərliyi və kollektivi Sizi, AMEA-nın Nizami Gəncəvi adına Ədəbiyyat İnstitutunun mətbuat tarixi və publisistika şöbəsinin elmi işçisi, “Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Tovuz bürosunun rəhbəri, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin (DGTYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Gənclər və İdman Nazirliyinin “Gənclər mükafat”çısı, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, tanınmış gənc ədəbiyyatşünas-alim, istedadlı xanım yazar Gülnar Səmanı doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, dodaqlarınızdan gülüş, yanaqlarınızdan təbəssüm əskik olmasın! Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti, ədəbi-bədii yaradıcılığında bol-bol uğurlar diləyir! Sevib, sevdiyiniz insanların əhatə dairəsində olun!

Mətbuat xidməti

Coşqun XƏLİLOĞLU.”Ad, yoxsa soyad” (Hekayə)

Şöbəmizdə tez-tez maraqlı hadisələr baş verirdi. Bu gün də belə oldu. İşə təzəcə başlamışdıq. Telefon zəng çaldı. Əlizadə telefonun dəstəyini qaldırdı. Zəng edənin səsini yaxşı eşitməsəm də, başa düşdüm ki, onların söhbəti təxminən bu məzmundadır:
-Bəli, eşidirəm..
-Kimdir, danışan?
-Əlizadə.
-Mənə Ağayev lazımdı.
-Bəli, Ağayevdi.      
-Ə… Bayaqdan deyirdin, Əlizadədir, indi deyirsən, Ağayevdir.
-Əlizadə adımdır,  Ağayev soyadımdır.
-Qəribə adınız var e, lap soyada oxşayır.
-Bağışlayın, Siz kimsiniz?
-Babalı.
-Adınız nədir?
-Dedim, Babalı.
-Bəs, soyadınız?
-Soyadım Aslandır.
-Sizin də qəribə soyadınız var, lap ada oxşayır. Üstəlik adınız da elə bil soyaddır.
Birdən Əlizadə gülməyə başladı. Telefonun o biri başından da gülüş səsi gəlirdi.