Şairə-publisist Xalidə NURAY.”Azadlıģa çıxan məhbus “Qarabağım”!”

Azadlıģa çıxan məhbus“Qarabağım”! Zümrüdqaşlı bulaqlarınzümzüməsinə,Xarıbülbülün aşiqi,bülbüllərin eşq nəğməsinə,Cıdır düzündə, qonur libaslıköhlənlərin kişnəməsinəhəsrət qaldığımız Qarabağım…Məhbusu olduğun zülmətinçiliklənməsini,yağmalanmış arzularının,qırılmış ümidlərimizdənyandırdığımız ocaqlarınhənirinə qısılıb,dan […]