z

“Zərrələr” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən antologiyanın elektron versiyası-pdf fomratda Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin tərəfdaşlıq etdiyi Milli Virtual-Elektron Kitabxanaya yerləşdirilib.
Bu e-kitab Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun “Çağdaş Azərbaycan poeziyası” ədəbi-kulturoloji layihəsi çərçivəsində təqdim edilir. Elektron kitab N 64 (60 – 2016)
Layihənin rəhbəri və müəllifi DGTYB üzvü, şairə-jurnalist Gülnarə İSRAFİLQIZI, redakdorları Gülnarə İSRAFİLQIZI, Zamiq MEHDİSOY, Sərvər KAMRANLI, tərtibatçı Gülnarə SADİQdir. Antologiyada müxtəlif nəsil Azərbaycan şairlərinin son illər qələmə aldığı poetik-lirik əsərləri toplanıb.
Qeyd edək ki, “Zərrələr” antologiyası 2015-ci ildə Bakı şəhərində “Xan” nəşriyyatı tərəfindən 300 səhifə olmaqla, 200 tiraj həcmində işıq üzü görüb.Antologiyada respublikanın müxtəlif bölgələrində, o cümlədən paytaxt Bakıda yaşayıb ədəbi-bədii yaradıcılıqla məşğul olan 49 müxtəlif yaş qruplarının nümayəndələrinin ədəbi-bədii nümunələri bir araya gətirilib.“Zərrələr” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən antologiyadan 50 ədəd respublikanın müxtəlif kitabxanalarına layihənin müəllifi və rəhbəri, gənc xanım Gülnarə İsrafilqızı tərəfindən hədiyyə edilib.
Əziz, dəyərli oxucular və qələm sahibləri “ZƏRRƏLƏR” adlı layihəmizin ilk sayını sizə təqdim edirik. Bu layihəni işləməkdə məqsədimiz qələm sahiblərinin birliyini təşkil etmək, xüsusən gənc və istedadlı şairləri ictimaiyyətə tanıtmaqdır. Onu da qeyd edək ki, bu layihə davamlı olaraq sizin görüşünüzə gələcək…

DİQQƏT: Müəlliflik hüququ Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə və əlaqədar beynəlxalq sənədlərə uyğun qorunur. Müəllifin razılığı olmadan kitabın bütöv halda, yaxud hər hansı bir hissəsinin nəşri, eləcə də elektron informasiya daşıyıcılarında, İnternetdə yayımı yasaqdır. Bu qadağa kitabın elmi mənbə kimi istifadəsinə, araşdırma və tədqiqatlar üçün ədəbiyyat kimi göstərilməsin şamil olunmur.