Çingiz Aytmatovun “Erkən gələn durnalar” kitabı işıq üzü görüb

Çağdaş qırğız ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Qırğızıstan xalq yazıçısı, SSRİ dövlət mükafatı, Sosialist Əməyi Qəhrəmanı Çingiz Aytmatovun “Erkən gələn durnalar” kitabı 2016-cı ildə respublikanın paytaxtı Bakı şəhərində fəaliyyət göstərən “Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən 252 səhifə həcmində, 100 tirajla işıq üzü görüb. “Erkən gələn durnalar” kitabında yer alan “Erkən gələn durnalar”, “Ana tarla” povetləri Azərbaycan dilinə tərcümə olunub.
“Erkən gələn durnalar” povestində Böyük Vətən müha-ribəsi illərində arxa cəbhədə atalarını, böyük qardaşlarını yüksək vətəndaşlıq qeyrəti ilə əvəz edən, vaxtından əvvəl kişilənmiş yeniyetmələrin igidliyindən bəhs edilir.
“Ana tarla” povestində Ç.Aytmatov öz nəsrində ilk dəfə şərti formadan istifadə etmiş, əsərdəki hadisələri Tolqanay ananın torpaqla söhbəti şəklində göstərmişdir.

Gülnarə ŞÖHRƏDDİNQIZI,
“Möhtəşəm Azərbaycan”