Əməkdar elm xadimi Nizami Xudiyevin “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” kitabı işıq üzü görüb

Filogiya üzrə fəlsəfə doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi Nizami Xudiyevin Ali məktəblər üçün dərsliyi “Azərbaycan ədəbi dili tarixi” kitabı 2018-ci ildə “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən 632 səhifə həcmində, 1000 tirajla işıq üzü görüb.
Kitabın elmi redaktoru AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Tofiq Hacıyev, rəyçisi AMEA-nın həqiqi üzvü, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Ağamusa Axundovdur.
Kitab Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən təsdiq edilmiş proqrama uyğun olaraq çap olunub. Kitabdan ali təhsil müəssisələrinin müəllimləri, tələbələri, ümumən, hər kəs yararlana bilər.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Gənc xanım yazar Şəhanə Müşfiqin “Şəhanənin nağılı” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb

Azərbaycan Yazıçılar Birliyi tərəfindən həyata keçirilən “aybkitab” layihəsi çərçivəsində yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin istedadlı nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Gənc Ədiblər Məktəbi2”nin müdavimi, Prezident təqaüdçüsü, Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən 2017-ci ildə ədəbiyyat sahəsi üzrə “İlin gənci” seçilən Şəhanə Müşfiqin “Şəhanənin nağılı” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb.
“Mütərcim” Nəşriyyatında nəfis tərtibatda hazırlanan kitab Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin “aybKitab” layihəsinin nəşridir.
Nəşrin önsözünü Xalq şairi Sabir Rüstəmxanlı yazıb. Redaktoru şair Xəlil Adıgözəl, korrektorları Rəvan Mahmudzadə, Xəlil Adıgözəl, dizayneri Ülkər Qasımovadır. Üz qabığındakı müəllif fotosu Nofəl Ümidə aiddir.
Layihənin rəhbəri və müəllifi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin Mətbuat xidmətinin rəhbəri, Mikayıl Müşfiq Komissiyasının sədri, şair-publisist Xəyal Rzadır.
Qeyd edək ki, bundan öncə 2015-ci ildə “aybkitab” layihəsi çərçivəsində Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri, Xalq yazıçısı Anarın “Səhra yuxuları” kitablar işıq nəşr olunaraq, ictimaiyyət nümayəndələrinin nəzərinə çatdırılmışdı.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin nəşri: “Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri”

Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin (AAB) sədri, Azərbaycan Dövlət Mükafatı laureatı, Əməkdar elm xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor Məhərrəm Qasımlı və filologiya elmləri doktoru, professor Mahmud Allahmanlının “Aşıq şeirinin poetik biçimləri və çeşidləri” adlı yeni kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən çapdan çıxıb. Kitabın redaktoru Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin katibi, filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Altay Məmmədovdur.
Azərbaycan Aşıqlar Birliyinin dəstəyi ilə hazırlanan kitabda aşıq şeirinin janr və poetik biçimləri, onların çoxsaylı çeşidləri həm ədəbi-nəzəri, həm də folklor poetikası prinsipləri əsasında əlifba sırası ilə açıqlanıb. Aşıq şeir sistemində rast gəlinən poetik biçimlərin (bayatı, gəraylı, qoşma, təcnis, müxəmməs, divani və s.) ilkin qaynaqları, onların tarixi mənzərəsi, janr səciyyəsi, ifa tərzi, hansı hava üzərində oxunması məqamları və s. məsələlər konkret nümunələr əsasında öz əksini tapıb. Milli-mənəvi, tarixi-mədəni düşüncənin möhtəşəm qaynağı olan ozan-aşıq mədəniyyətindən doğan şeir biçimləri və onlardan törəyən çeşidlər ilk dəfə bu kitabda diqqətlə öyrənilib və təhlil olunub. Aşıq şeir biçim və çeşidləri ilə musiqi-havacat bağlantıları da ilk dəfə bu kitabda izahını tapıb.
Kitabda göstərilib ki, aşıq sənəti özündə milli kimlik mücadiləsini, müstəqil dövlətçilik düşüncəsini, ana dilinə mehr-məhəbbəti, mərdlik və halallığı cəmləşdirir.
Kitab geniş oxucu auditoriyası, ədəbiyyatsevərlər, aşıq sənəti ilə maraqlanan hər kəs üçün nəzərdə tutulub. Aşıq ədəbiyyatının təbliği yönündə oxucu rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

ATATÜRK Mərkəzinin nəşri: “Ədəbiyyat söhbətləri”

Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin direktoru, filologiya elmləri, professor, akademik, Əməkdar elm xadimi, Milli Məclisin üzvü Nizami Cəfərovun “Ədəbiyyat söhbətləri” adlı yeni kitabı “Elm və təhsil” nəşriyyatı tərəfindən 388 səhifə həcmində, 300 tirajla işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin Baş redaktoru, şair-publisist Dəyanət Osmanlıdır.
Kitaba müəllifin son illərdə yazdığı məqalələri toplanıb.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

ATATÜRK Mərkəzinin nəşri: “Şahsənəm” kitabı

Kitabın ön söz müəllifi Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin direktoru, professor, akademik, Əməkdar elm xadimi, Milli Məclisin üzvü Nizami Cəfərov, redaktoru Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin Baş redaktoru, şair-publisist, jurnalist Dəyanət Osmanlı, məsləhətçisi Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin gənclər üzrə katibi, “525-ci qəzet”in Baş redaktoru Rəşad Məcid, Türkiyə türkcəsindən çevirənlər Elmin Nuri və Cavid Qədirdir.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Şair Kamal Alışoğlunun yeni kitabı çap olunub

Azərbaycan Respublikası Prezidenti İşlər İdarəsinin təsis etdiyi “Respublika” gündəlik ictimai-siyasi, sosial-iqtisadi qəzetinin əməkdaşı, tanınmış şair-publisist və yazıçı-jurnalist Kamal Alışoğlunun yaradıcılıq fəaliyyətinə həsr olunan “Əllərimdə tale yazım” adlı monaqrfiya 2018-ci ildə “Təknur” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi tərəfindən 184 səhifə həcmində, 300 tirajla işıq üzü görüb. Kitaıbn redaktoru filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Şakir Əlifoğludur.
Kitabda müəllifin yaşadığı həyatın mənəv-psixolji yaşantılarından dolayı təhlil olunmuş, müəllifin münasibəti fonunda oxuculara çatdırılmışdır.
Kitab geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

Ali Kafkasyalının “Qafqaz Qaçaqları” romanı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Giresun Universitetinin Türk dili və Ədəbiyyatı fakültəsinin professor, doktor Ali Kafkasyalının “Qafqaz Qaçaqları” romanı- kitabı 420 səhifə həcmində, 800 tirajla işıq üzü görüb. Kitabı Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə Məti Osmanoğlu çevirib.
Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Oxucuların rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 44. sayısı yayında

TEBESSÜMLER BUZDAN YAPMA BİR ÇİÇEK

Geriye baktıkça korkum büyüyor, her gün biraz daha azalıyoruz, bizde mi bir hal var
âlem mi böyle, her gece gam yüklü kervanlar gelir, enine boyuna uzar geceler, saatlerin
zembereği bozulur, efkâr gelir soframıza oturur, hatıralar uzaklardan el sallar, gözlerimiz
bulutlanır durmadan, türkülerle dudağımız dağlanır, yutkunmak isteriz dilimiz kurur,
ağlamak isteriz gözümüz uyur, acıktıkça yeriz ciğerimizi.
Herkesin işi çok gün az geliyor, evler arasında yüce dağlar var, konu komşu var mı yok
mu bellisiz, hısım akrabaysa sizlere ömür, aramızdan ayrılalı çok oldu, çoluk çocuk büyüdükçe
dert artar, kim derde şükreder kim derdi tartar, kim kusur ararken kim kusur
örter, herkesin evinde her bir şeyi var, herkes yorgun argın döner evine, ne kapıda selam
aleykümselam, ağızlarsa akrep yılan yuvası.
Gün nerde doğuyor nerde batıyor, başlar göğe değmek için yekinir, avuçlardan asumana
kuş uçmaz, endam aynasına bakan kalmadı, iki sirke küpü herkesin yüzü, camdan bakıp
geçer insan insana, tebessümler buzdan yapma bir çiçek, lafla peynir gemileri yol alır, özgüvenin
mayasını bozdular, birbirinden farklı yönler yöntemler, herkes kendi mağarasına
çekildi, birbirine yetmez kimsenin sesi.
Kendimizden öte göç göç başladı, kimi iç evine kimi dağlara, tehcire zorlanır kalana af
yık, hani dünya oyun ile oynaştı, hani herkes birbiriyle paydaştı, çağlar değişse Firavun
Karun, aynı kaptan yerler kavga bilmezler, sana ne oluyor insan kardeşim, herkes her gün
birbirinin etini, yiye yiye nefsi dizine iner, okyanuslar her gün dev dalgalarla, kıyılarımızı
yerle bir eder, bizse bize saldırırız bizlerle.

Tayyib Atmaca

“Açık Kara” dergisinin 8. sayısı yayında

AÇIKKARA DERGİSİ İL İL ŞİİR YARIŞMASI ACANDASI

Genel Şartlar:
1.Yarışmada belirtilen konularda şiir yazılmalıdır.
2. Yarışmacılar hecenin 4+4+3=11’li ölçülerini kullanmak zorundadır.
3. Katılım tarihi ödül töreni tarihinden en az üç ay önce olacaktır.
4. Şiirleri dergi adresine gönderenlerden e-mail ücreti tahsil edilir.
5. Yarışmacıların Hece Taşları ve Hece Dergisinde şiirlerinin yayınlanmadığını ayrıca ibraz etmeleri
gerekir.
6. Başkasının şiiri ile yarışmaya girdiği tespit edilenlere yarışmanın ödülleri ödetilir.
7. Ödüller nakde çevrilmez.
8. Ödüllerde belirtilen yemekler yenilmek zorundadır. “Alerjim var, ben onu yemem, paket yapın eve
götüreyim, şoklayıp (kargo bana ait) gönderin, benim yerime bir gariban yesin.” gibi teklifler kabul edilmeyecek
olup bu durumda yarışmacıdan yemediği yemeğin ücreti tahsil edilir.
9. Yarışmaya katılanların daha sonra şiirlerini yarışmadan çekmek gibi bir hakkı yoktur.
10. Jüri yarışmada dereceye girenlerin meziyetlerini belirttiği gibi kazanamayanların da kusurlarını
kamuoyu ile paylaşacaktır. Bu yüzden sonra “Beni rezil ettiniz.” diye vızıldayanların itirazları kabul edilmeyecektir.
Kendine güvenemeyen yarışmaya girmesin.
11. Kural ihlali yapanlar elenir ve Açıkkara Dergisi tarafından kamuoyuna ihlal sebepleri açıklanır.
Yarışma İlleri:
ADANA, Konusu: Acılı Adana & Ödül töreni: Hıdırellez
1.’lik ödülü: 1,5 acılı Adana, bir tas şalgam, 2.lik ödülü: Bir porsiyon Adana, bir tas ayran, 3.lük ödülü:
Adana, dürüm, su.
ADIYAMAN, Konusu: Şıllık tatlısı & Ödül töreni: Mayıs yedisi
1.lik ödülü: 1,5 şıllık tatlısı, patlıcan cacığı, çiğ köfte, 2.lik ödülü: Bir porsiyon şıllık tatlısı, bir porsiyon
patlıcan cacığı, 3.lük ödülü: Bir porsiyon şıllık tatlısı.
AFYONKARAHİSAR, Konusu: Kaymak & Ödül töreni: Camızlar kuzlayınca
1.lik ödülü: Birer porsiyon sakalı çarpan çorbası, Özbek pilavı, kaymak, 2.lik ödülü: Bir porsiyon Özbek
pilavı, bir porsiyon kaymak 3.lük ödülü: Bir porsiyon kaymak.
AĞRI, Konusu: Halise keşkeği & Ödül töreni: Gün dönümü
1.lik ödülü: Birer porsiyon halise, Gösteberg buğulama, Abdigör köfte, 2.lik ödülü: Birer porsiyon
halise, Abdigör köfte, 3.lük ödülü: Bir porsiyon halise.
AKSARAY, Konusu: Ilhara Vadisi & Ödül töreni: Zemheri
1.lik ödülü: Birer porsiyon Aksaray tava, sıkma, bamya çorbası, 2.lik ödülü: Birer porsiyon Aksaray
tava, sıkma, 3.lük ödülü: Bir porsiyon bamya çorbası.
AMASYA, Konusu: Misket elması & Ödül töreni: Elmalar toplanırken
1.lik ödülü: İki kasa elma, 2.lik ödülü: Bir kasa elma, 3.lük ödülü: 5 kg. elma.
ANKARA, Konusu: Ankara keçisi & Ödül töreni: Harman sonu
1.lik ödülü: Bir tüm oğlak çevirme, 2.lik ödülü: Bir but yarım kapak kaburga, 3.lük ödülü: 5 parça
kaburga.
ANTALYA, Konusu: Kemer patlıcanı & Ödül töreni: İlk turfanda çıkışta
1.lik ödülü: Bir çuval patlıcan, 2.lik ödülü: 10 kg. patlıcan, 3.lük ödülü: 5 kg. patlıcan.
ARDAHAN, Konusu: Kaşar & Ödül töreni: Karlar eriyince
1.lik ödülü: Bir teker kaşar, 2.lik ödülü: Yarım teker kaşar, 3.lük ödülü: 1 kg. kaşar.
ARTVİN, Konusu: Bal & Ödül töreni: Bal hasadında
1.lik ödülü: Bir çıta bal, 2.lik ödülü: 1 kg. süzme bal, 3.lük ödülü: 0,5 kg. süzme bal.
AYDIN, Konusu: İncir & Ödül Töreni: İncir hasat zamanı
1.lik ödülü: İki kasa incir, 2.lik ödülü: Bir kasa incir, 3.lük ödülü: 2 kg. kuru incir.
BALIKESİR, Konusu: Höşmerin & Ödül töreni: Aprılı beşte
1.lik ödülü: Birer porsiyon Balıkesir mantısı, kalamar dolma, höşmerim, 2.lik ödülü: Birer porsiyon
kalamar dolma, höşmerim 3.lük ödülü: Bir porsiyon höşmerim.
Devamı gelecek sayıda

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 43. sayısı yayında

İNSAN BOZULURSA HER ŞEY BOZULUR

Dünya cenk meydanı herkes cengâver, haramiler köşeleri tutmuşlar, ortalık münafık müslüman kayıp, öte git diyemez kimse nefsine, birbirinden keskin herkesin dili, herkes birbirine saldırır durur, kimi kellesini koltuğa alır, Allah’tan korkacak kimseden yüz yok, vurdukları düşer kaçan kurtulur, kurtulan kurtulmuş ümmet aşkıyla, yarı ayık yarı sarhoş dolaşır, kendine gelmeye aklı yanaşmaz.

İnsan bozulursa her şey bozulur, tuz açıktan kokar söz dilaltında, içleri boşalır kelimelerin, muhabbetin tadı tuzu eksilir, hatır gönül sözlüklere gizlenir, sevgi saygı kâğıt üstünde kalır, sesin sıcaklığı kalbe dokunmaz, kalp bir yana bakar akıl bir yana, kulak kuru gürültüden başka şey duymaz, baba sevgisini nakde çevirir, anne şefkatini kelbe gösterir, geceler ekranın başında geçer, gündüzlerse kollarında uykunun.

Ben de mi bir hal var siz de mi dostlar, beni yaralayan bu umarsızlık, sizi teğet geçiyorsa söyleyin, benim bilmediğim haller içinde, haldaş olduğunuz hal ehli var mı, kendimle devamlı kavga ederim, bana da yolunu gösterin aşkın, hangi dağa külünk vurmam gerekir, hangi dağla yaralarım dağlarım, gönlüme dikecek sabır fidanı, hanginizde varsa yardımcı olun, benim de dikili ağacım olsun.

İnsan yaşlandıkça olgunlaşmalı, bir gözü toprağa bakıp durmalı, elinin tersiyle hevalarının, gözünün üstüne vurabilmeli, verdiği sözleri bir muska gibi, göğsünün içinde taşır olmalı, oyundan oynaştan beri durmalı, omuzlarındaki kameralardan, kaçarak rolünü oynamamalı, velhasılı kelam ben az söyleyim, sizin payınıza ne düşer bilmem, herkes yaşadığı zamanın oğlu, ne mutlu dünyayla derdi olana.

Tayyib Atmaca

Ədəbiyyatşünas-tərcüməçi Çingiz Hüseynovun “Seçilmiş əsərləri” işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Azərbaycan SSR Əməkdar incəsənət xadimi, nasir, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Çingiz Hüseynovun “Seçilmiş əsərləri” 434 səhifə həcmində, 50 tirajla işıq üzü görüb.
Kitaba ədəbiyyatımızın patriarxı nasir, tənqidçi, ədəbiyyatşünas, tərcüməçi Çingiz Hüseynovun üslub baxımından müxtəlif seçilmiş əsərləri – lirik, romantik, realist, simvolik, tragikomik povest və hekayələri daxil edilib. Əsərlərin mövzusu əksəriyyət etibarilə Bakı həyatından alınmışdır. Qəhrəmanları bütün dövrlər üçün müasirdir. Çünki müəllif insanları düşündürən ciddi əxlaqi problemlərdən bəhs edir, vacib ictimai məsələlərə diqqət çəkərək oxucularını mənəvi təmizliyə, saflığa çağırır.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Yazıçı-dramaturq İqor Mojeykonun “27 möcüzə” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Rusiya ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, tarix elmləri doktoru, SSRİ Dövlət Mükafatı laureatı, yazıçı-dramatuq, ədəbiyyatşünas, şərqşünüs, ssenarist İqor Mojeykonun “27 möcüzə” adlı əsəri 272 səhifə həcmində, 50 tirajla işıq üzü görüb. Əsəri Rus dilindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıranlar T.Əliyev və Ç.Hacıyevdir.
Qədim yunanlar belə hesab edirdilər ki, dünyanın yeddi möcüzəsi var. Bu kitabda yunanlara məlum olmayan digər iyirmi yeddi möcüzə haqda danışılır. Oxucu Asiya xalqlarının qədim mədəniyyət abidələrinin – Suriya və Livanın böyük şəhərləri, hind memarlığının möcüzələri və Birma paqodaları, Böyük Çin səddi və Orta Asiyanın məscidləri, Qədim Kambocanın paytaxtı – Anqkorun taleyi və yaranma tarixi ilə tanış olacaqdır.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Yazıçı-dramaturq Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” adlı yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Türkiyə ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri, yazıçı-dramatuq Rəşad Nuri Güntəkinin “Dodaqdan qəlbə” adlı yeni kitabı 320 səhifə həcmində, 50 tirajla işıq üzü görüb. Əsəri Türkiyə türkcəsindən Azərbaycan türkcəsinə uyğunlaşdıran Məryəm Axundovadır.
Roman kiçik yaşlarında çoxlu əziyyət və məşəqqətlər yaşayan Hüseyn Kənanın həyatından bəhs edir. Uşaqlığı çətin keçən Kənan məşhur bəstəkar ikən san-şöhrət onun başını gicəlləndirir, keçmişdəki ağrılı-acılı illərinin intiqamını alırmış kimi əyləncəli, qayğısız bir həyat yaşamağa qərar verir. Bu yolda o hətta onun musiqisinə dəlicəsinə vurulan gənc, saf Lamiənin həyatını məhv etməkdən belə çəkinmir. Yetim, köməksiz qızı həyatın axarına buraxaraq gələcəyi üçün xeyirli olacağını düşündüyü Cavidanla ailə həyatı qurur. Lakin bu izdivac ona xoşbəxtlik gətirmir. Sonda yalançı şan-şöhrət, zəngin həyat tərzi onu bezdirir, əvvəlki həyatına qayıtmağı, hüzuru lamiyənin sevgisində tapmağı çox arzulayır. Bu istək onda xəstəlik halını alır. Lamiyəyə qovuşmaq istəsə də, buna nail ola bilmir və həyatına intiharla son qoyur.
Lamiyə isə həyatın bütün zərbələrinə baxmayaraq qızı Məbrurə ilə birlikdə öz namusunu qoruyub yaşamağı bacarır və sonda həqiqi sevgisinə qovuşur.
“Dodaqdan qəlbə” romanı lirik-realist üslubda yazılsa da, müəllif bu əsərdə dövrünün ictimai problemlərinə də biganə qalmamışdır. Əsərdə öz məhəbbəti naminə əzablara düçar olan Lamiənin məşəqqətli həyatı və məxsus olduğu cəmiyyətin ziddiyyətləri real bədii təsvirlərlə verilmişdir.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamına əsasən, “Dünya ədəbiyyatı” seriyasından görkəmli yazıçı-dramaturq Rəşad Nuri Güntəkinin “Çalıquşu” əsəri 2006-cı ildə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən tərəfindən 376 səhifə həcmində kütləvi tirajla (25000) çap olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdu.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Nəriman Nərimanov şəxsiyyətinə yeni baxış

Professor Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanov” albom-kitabı çapdan çıxıb

Filologiya elmləri doktoru, professor Teymur Əhmədovun “Nəriman Nərimanov” albom-kitabı çapdan çıxıb. Ömrünün təxminən 60 ilini Nəriman Nərimanovun həyat və yaradıcılığının, fəaliyyətinin tədqiqinə həsr edən alimin bu kitabı yeni faktlarla zəngindir. Nəşr ulu öndər Heydər Əliyevin “Nəriman Nərimanov mürəkkəb və çətin bir yol keçmiş, fəaliyyətə maarifçi-demokrat kimi başlayaraq … bir siyasi rəhbər və təşkilatçı kimi özünün bütöv istedadı, qəlbinin bütün hərarəti ilə xalqa xidmət etmişdir. Onun adı… Azərbaycan zəhmətkeşlərinin qəhrəmancasına mübarizəsi ilə qırılmaz surətdə bağlıdır” sözləri ilə açılır.

Layihənin ideya rəhbəri mədəniyyət naziri Əbülfəs Qarayevdir.

AZƏRTAC xəbər verir ki, nəşrdə Nəriman Nərimanovun həyat və fəaliyyəti, o cümlədən təhsil illəri, Zaqafqaziya müəllimlər qurultayında çıxışı, H.Z.Tağıyevlə arasında olan münaqişə, Bakıda və Həştərxanda apardığı inqilabi mübarizə, 1917-1920-ci illərin hadisələri, Bakıda Şərq xalqlarının birinci qurultayında, 1922-ci ildə Genuya konfransında iştirakı, həmin ilin may ayında Zaqafqaziya Federasiyasının İttifaq sovetinin sədri, dekabr ayında isə SSRİ Mərkəzi İcraiyyə Komitəsinin dörd sədrindən biri seçilməsi, 1925-ci ilin fevral ayında SSRİ MİK yanında Elmi Şərqşünaslıq İttifaqı tərəfindən onun ədəbi və ictimai-siyasi fəaliyyətinin 30 illiyinin keçirilməsi və vəfatı ilə bağlı məqamlar geniş işıqlandırılıb.

Albom-kitabı vərəqlədikdə məlum olur ki, Nəriman Nərimanovun ulu babası XVII əsrdə Gürcüstanın Kaxetiya valisi I İraklinin sarayında eşikağası olmuş, babası Allahverdi bəy isə Zaqafqaziyada musiqi xadimi kimi şöhrət tapmışdı. Allahverdi bəyin Tiflisdə tikdirdiyi ikimərtəbəli mülk sonralar oğlu Nəcəfə qalır. Kərbəlayı Nəcəf tiflisli Hacı Məhəmmədqasım Zamanovun qızı Həlimə xanımla ailə qurur və onların doqquz övladı olur. Deməli, belə bir nəslin övladı olan N.Nərimanovun yüksək vəzifələr tutması təsadüfi deyildi.

Nəriman Nərimanov hələ XIX əsrin sonlarında yaradıcılığının ilk dövründə “Nadanlıq”, “Şamdan bəy” komediyalarını, “Nadir şah” tarixi faciəsini, eləcə də “Bahadır və Sona” romanının bir hissəsini yazıb, Qoqolun “Müfəttiş” əsərini Azərbaycan dilinə tərcümə edib, tamaşaya qoyub.

Professor Teymur Əhmədov yazır ki, Nəriman Nərimanov Azərbaycanda Xalq Komissarları Sovetinin sədri işləyən zaman olduqca faydalı işlər görürdü və bu, sovet hökumətinin gizli siyasətini təmsil edən mənsəbpərəst məmurları qıcıqlandırmaya bilməzdi.

Kitabdan aydın olur ki, Nəriman Nərimanov təkcə Azərbaycanın deyil, bütöv Şərqin taleyini düşünən bir insan, türk dünyasının böyük təəssübkeşi olub. Təqdim olunan faktlardan birində göstərilir ki, Türkiyə səfiri Məmduh Şövkət bəy 1921-ci il martın 17-də Atatürkün Nərimanova Azərbaycan hökumətindən borc pul istəməsi barədə məktubunu təqdim edib. Nəriman Nərimanov dərhal 1 milyon rubl dəyərində qızıl rubl göndərib və yazıb: “Paşam, qardaş-qardaşa borc verməz, əl tutar”.

Türk diplomatı Rza Nurun kitabda yer alan “Moskva-Sakarya” xatirələrindən aydın olur ki, N.Nərimanov türk olması ilə fəxr edir, eyni zamanda, bolşevik-kommunistlərə hədsiz inanır, aldadıldığını sonralar anlayır və peşman olur: “Azəri hökuməti kommunist bir cümhuriyyətdir. Baş komissar Nəriman Nərimanov. Bu, ağlı başında olan bir adamdır, çox məlumatlıdır. Baxdım ki, çox yaxşı bir adamdır. Özümə qarşı etimad istədim. Açıldı və dedi: “Bolşevik nədir? Bu rəzalət bizə yaraşmaz. Biz türkük, millətin ənənələri ilə yaşayırıq”. Çox xoşuma gəldi və çox sevindim. Nəriman mənə Moskva haqqında gözəl məlumat verdi”.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti süquta uğradıqdan sonra onun bir çox rəhbərləri amansızcasına məhv edilirdi. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Səməd bəy Mehmandarov və Əliağa Şıxlinski Nəriman Nərimanovun sayəsində xilas oldular. Albom-kitabda qeyd edilir ki, Cümhuriyyət üçün yüksək ixtisaslı kadrların hazırlanması məqsədilə 100 istedadlı gənci Avropanın ən nüfuzlu ali məktəblərinə təhsil almağa göndərilməsi xəbərini o zaman Həştərxanda olan N.Nərimanov “Azərbaycan” qəzetində oxuyarkən çox sevinmişdi. Cümhuriyyətin süqutundan sonra həmin tələbələrin təqaüdü kəsilir. 1920-ci il dekabrın 14-də Azərbaycan Tələbə Mərkəzinin Berlin Komitəsindən Maarif Komissarlığına tələbə Hilal Münşiyevin bununla bağlı məktubu təqdim olunur. Nərimanov həmin məktubun üzərinə tələbə komitəsinə təcili şəkildə yüz min marka göndərilməsi barədə dərkənar yazır.

Nəriman Nərimanov Əhmədbəy Ağaoğlu ilə birlikdə xaricdə həbsdə saxlanılan bir sıra türk ziyalılarının azad edilməsi üçün də çox çalışırdı.

Nəşrdə Moskvanın Nəriman Nərimanova “rəğbəti” barədə də söhbət açılır. Bunun başlıca səbəbi onunla izah olunur ki, onu yüksək vəzifəyə təyin etməklə, Rusiya rəhbərliyi həm də bütün Şərq xalqlarında bolşevik-kommunist hökumətinə rəğbət oyatmaq istəyirmiş. Çünki bu böyük insan təkcə Azərbaycanda deyil, Şərq dünyasında da böyük nüfuz sahibi idi.

Albom-kitabı vərəqlədikcə belə qənaətə gəlmək olur ki, hədsiz dərəcədə ürəyiaçıq, xalqına qəlbən bağlı olan Nəriman Nərimanov hiyləgərlərin, avantüristlərin əhatəsində idi və onlardan fərqli olaraq fikirlərinə diplomatik don geyindirmir, sözünü açıq deyirdi. Bu, onun ədəbi, ictimai-siyasi fəaliyyətinin 30 illiyindəki cavab nitqində, Leninin ölümü ilə bağlı “İzvestiya” qəzetində dərc olunmuş məqaləsində də aydın görünür. Çox çəkmir ki, vaxtilə özlərini “məslək dostları” kimi göstərən insanlar vəzifəyə gələndən sonra tamamilə dəyişir və onların əsl fırıldaqçı siması üzə çıxır. Bəlkə də Nəriman Nərimanov rəhbər işçilər arasında yeganə insan idi ki, şəxsiyyətinin bütövlüyünü və əqidəsini qoruyub saxlamışdı, olduğu kimi görünməyi üstün tuturdu.

Nəşrdə diqqətçəkən məqamlardan biri də Nəriman Nərimanovun ölümü ilə bağlı faktlardır. Belə ki, tərtibçi oxucuya hökumətin rəsmi məlumatını olduğu kimi təqdim edir: “Dünən martın 19-u, axşam saat 20:30-da SSRİ MİK sədri yoldaş Nəriman Nərimanov ürək partlamasından vaxtsız vəfat etmişdir”. Son dərəcə inandığı sistem onun ürəyini 55 yaşında partlatmışdı. Eyni zamanda, kitaba Kalininin bu fikirləri daxil edilib: “Onun şəxsiyyətində Qızıl Meydan Şərq xalqından ilk qurbanı qəbul edir”. Nəriman Nərimanova ölümündən sonra da hücumlar davam edir. Müəssisələrdən, o cümlədən Moskva Şərqşünaslıq İnstitutundan onun adı götürülür.

“Nərimanovun işi” adlanan məxfi qovluqda saxlanan işlərə tarixçi-alim Firdovsiyə Əhmədovanın şərhi də ciddi maraq doğurur və bəzi məsələlərə aydınlıq gətirilir. Kitaba daxil edilmiş bu şərhdə deyilir: “Nərimanov yazırdı ki, heç çar Rusiyası dövründə də Azərbaycan əhalısi belə sıxışdırılmırdı. Türk dili belə qadağan olunmurdu. O, Bakı Sovetinin tərkibini ortaya qoyurdu. Nə qədər qeyri-millətlər var, nə qədər müsəlman bütün ölçülərilə uyğun gəlsə də, vəzifələrə onu qəbul etmirlər, qeyri-milləti qoyurlar”.

Kitabda əksini tapan “Nərimanovun işi” adlı məxfi qovluğundan bəzi epizodları təqdim etmək istərdik: “Uzun mübarizədən sonra ona nail oldu ki, neftdən gələn gəlirin, heç olmasa, 15 faizi Azərbaycan təhsilinə, səhiyyəsinə sərf edilsin. Siyasi Büronun qərarı olsa da, Serebrovski (“Azneft”ə rəhbərlik edən şəxs) onu da yerinə yetirmirdi. Bax, bütün bunlar Nərimanovun məruzəsində yer almışdı”.

Digər bir epizod: “1920-ci ilin bütün yay və payızında Leqran, Orconikidze, Çiçerin və Nərimanov arasında Azərbaycan ərazisinin müqəddəratı ilə bağlı teleqraflaşma gedirdi. O zaman Nərimanov birmənalı şəkildə deyirdi ki, Naxçıvan, Qarabağ, Zəngəzur, Şərur-Dərələyəz, Ordubad Azərbaycanın ayrılmaz hissələridir. Hətta Çiçerin Orconikidzeyə yazır ki, Müsavat hökuməti Şərur-Dərələyəzi Azərbaycanın saymır, amma Nərimanov onları da Azərbaycan torpağı hesab edir”. Bax, Nərimanov belə gərgin situasiyada, təkbaşına mübarizə aparırdı.

“Nəriman Nərimanov” albom-kitabında bu böyük insan bütün xüsusiyyətləri, ədəbi, ictimai, siyasi fəaliyyəti, Şərq, türk, Azərbaycan xalqının azadlığı uğrunda mübariz kimi, eyni zamanda, bolşevizmə inanan, ancaq sonralar onun bəlalarını görən, faciəsini yaşayan bir vətənpərvər kimi təqdim olunub. Albom-kitab müəllifin sovet hakimiyyəti dövründə oxuculara təqdim etdiyi ilk kitabın təkmilləşdirilmiş ikinci nəşridir. Yeni nəşrdə müstəqilliyin ab-havası şəraitində Nəriman Nərimanov qədirbilən xalqına necə varsa, olduğu kimi təqdim edilib.

Qeyd edək ki, ədəbiyyatşünas alim Teymur Əhmədov “Nəriman Nərimanovun dramaturgiyası” mövzusunda namizədlik, “Nəriman Nərimanovun həyat və yaradıcılığı” mövzusunda doktorluq dissertasiyası müdafiə edib, “Nəriman Nərimanovun yaradıcılıq yolu” adlı monoqrafiya nəşr etdirib. Onun “Nəriman Nərimanov” kitabçası rus, ingilis, fransız, alman, ərəb, fars və digər dillərə tərcümə edilib.

Mənbə: http://www.azertag.az

Açık Kara” dergisinin 6. sayısı yayında

AÇIKKARA YARIŞMA ACANSI

Yurt içinde ve yurt dışında hemen hemen her gün yapılan şiir, hikâye ve roman yarışmaları yeteri kadar duyurulamadığından kıyıda köşede kalmış, yazdıkları ile gün yüzüne çıkmayı bekleyen eser sahiplerinin işini kolaylaştırmak için dergimiz bünyesinde bir acans kurmaya karar verdik.
Gayemiz Türk Edebiyatı’na önemli eserler kazandırmak üzere klavye erbabının önünü açmaktır. Ayrıca henüz bilgisayar kullanmasını bilmeyen ve yazdıklarını ücret karşılığında başkalarına yazdırarak zaman kaybı yaşayan yazarlarımızın çizgili kâğıda yazdıklarını bilgisayar ortamına aktararak yarışmaya katılmalarına da destek olunacaktır.
Acansımız aşağıda belirtilen kategorilere göre göre hizmet sunacaktır.
Şiir yarışmasına katılacak şair adayları için sunulan hizmetler:
a-Hece ölçüsüyle (7, 8, 11, 14 ve 16’lı hece ölçüleri) yazılan şiirlerin tamiratı yapılacak, ölçü ve kafiyelerinin tastamam olması sağlanacaktır. Şiirlerde daha önce kullanılmamış ayaklar kullanılacak olup ters, düz, çapraz ve amuda kalkmış ayak kullanmak isteyenler şayak ayak kullanmak isteyenlerle karıştırılmayacaktır.
b-Dileyen yarışmacıların şiirleri İsmet Özel ağzına çevrilerek yazılanlara anlam derinliği kazandırılacaktır. c-Şair adayının talebi halinde yarışmanın konusuna göre şiir akrostiş olarak yazılacaktır.
d-Hiciv tarzında yazılan şiirlerde galiz küfür taşıyan kelimeler ayıklanarak yerine edebe mugayir kelimeler kullanılacaktır.
e-Aruz ölçüsünde yazıldığı zannedilen ama aruz kalıplarının dışına çıkan şiirler, Eski Türk Edebiyatı profesörleri tarafından tetkik edilerek jürinin işi kolaylaştırılacaktır.
Hikâye yarışmasına katılacak yazar adayları için sunulan hizmetler:
a-Hikâyenin konusu yarışma şartlarına uygun hale getirilecektir.
b-Öyküleştirilmiş hikâyeler birbirinden ayrılarak bir başka hikâyenin öykünmesine sebebiyet verebilecek karışıklıklardan ayıklanacaktır.
c-Usta hikâyecilerin öykülerinden alınan ilhamla bir karışım yapılarak hikâye özgünleştirilecektir.
d-Yarışmaya katılacak hikâyeler usta hikâyecilerin ön eleme ve tamiratlarından geçtikten sonra yarışmaya hazır hale getirilecektir.
e-Dileyen yarışmacının hikâyesi, metnin içine Kahraman Tazeoğlu havası katılarak genç kızların hoşuna gidecek şekilde denemeleştirilecektir. R
oman yarışmasına katılacak yazar adayları için sunulan hizmetler:
a-Roman, klasik roman havasından kurtarılarak, Zeybek, Adana Üç Ayak, Lorke ve Harmandalı ile zenginleştirilecektir.
b-Cengiz Aymatov, Amin Maalouf, Yaşar Kemal ve Orhan Pamuk romanlarından esinlenilerek romanın orijinal hale getirilmesi sağlanacaktır.
c- Roman jürisi Romanyalı roman eleştirmenlerinden oluşturulacaktır.
d- Roman kahramanları sizin belirleyeceğiniz karakteristik özelliklere sahip kişilerden seçilecektir.
e- Yarışmalara katılacak romankeşler, romanın incelikleri hakkında İskender Pala tarafından Romanda Etik ve Estetik Değerler üzerine bir haftalık kampa tabi tutulacaklardır.

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 42. sayısı yayında

İŞTE GELDİK GÖÇÜYORUZ DÜNYADAN

Ömür ağacında her akşam üstü, bir yaprak boyanır hüznün rengine, gündüzler kısalır geceler uzar, hatıralar almanağı doldurur, hayaller yarına yolculuk yapmaz, bir
düşten bir düşe geçmeler biter, işimiz çoğalır kârımız düşer, her sabah sesiz bir besmele çekip, hanın öbür kapısına yürürken, gözlerimiz ufuklara takılır, daha dün yuvada ötüşen kuşlar, kanat çırpma talimine başlarlar.

Dostluklar azaldı yalnızlık arttı, söz bakıra döndü sukut gümüşe, bereketi kaçtı hayatımızın, birbirinden kaçar hısım akraba, başka adreslere taşındı herkes, hasreti sildiler lügatlerinden, gurbet nasıl bir şey sıla neresi, kimsenin aklında yer etmez oldu, sevinçler azaldı dertler çoğaldı, şükür dilimize uğramaz oldu, hâlâ sırtımızda dünya küfesi, canımız çıkıyor haberimiz yok.

Yüreğimiz borlaşmaya başladı, ektiğimiz biçtiğimiz yalnızlık, tutkumuz arzumuz heva ve heves, baktığımız gördüğümüz bir serap, hergün törpülenir insan yanımız, herkesin elinde bir terazi var, kimse tartısını kalbiyle yapmaz, kimsenin aklına fakirlik gelmez, ellerimiz titrer infak ederken, dudaklarımıza kuşlar tünemez, her günün dökümü yarına kalır, boyumuzu aşar gider borcumuz.

Peşi sıra uçtuk nasip kuşunun, işte geldik göçüyoruz dünyadan, nereye gittiysek orası gurbet, artık göğümüzde ne turna geçer, ne yârimiz kaldı haber salacak, zarflarla
kayboldu aşk mektupları, artık “lambalarda alev üşümez”, “kim bülbül ölüsü kim gülkurusu”, eski zamanların meseli oldu, konuşarak anlaşmayı unuttuk, susarak konuşmak uzun sürüyor, hâl dilinden anlayanlar kalmadı.

Şair İbrahim İlyaslının “Şair olmaq zülümdür” adlı yeni şeirlər kitabı işıq üzü görüb

“Qələm” Nəşrlər Evi tərəfindən “Çağdaş Azərbaycan Poeziyası” seriyasından Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, “Mahmud Kaşqari Medalı” laureatı, Əli Kərim adına Sumqayıt şəhər Poeziya Klubunun sədri, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Portalının Sumqayıt bürosunun rəhbəri, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü, şair İbrahim İlyaslının “Şair olmaq zülümdür” adlı yeni şeirlər kitabı 200 səhifə həcmində, 1000 tirajla işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru araşdırmaçı-filoloq Aygün Yaşardır.
Qeyd edək ki, bundan öncə şair İbrahim İlyaslının şeirləri “Azərbaycan”, “Ulduz” jurnallarında, “Sözün sehri”, “Möhtəşəm Azərbaycan”, “Ədəbiyyat qəzeti” və s. mətbu orqanlarda işıq üzü görüb.
Kitab müəllifin oxucuları ilə sayca beşinci görüşüdür. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Oxucuların rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Şair-ədəbiyyatşünas Rafiq Yusifoğlunun yeni kitabı işıq üzü görüb

Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Göyərçini jurnalının Baş redaktoru, görkəmli Azərbaycan şairi, yazıçı, ədəbi tənqidçi Rafiq Yusifoğlunun “Nağıl qapısı” adlı yeni şeirlər və poemalar toplusu Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Nəşriyyatında 338 səhifə həcmində işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru Zahid Xəlildir.
Ümumiyyətlə, kitabda yer alan şeirlər “Uşaq dünyası, işıq dünyası”, “Tariximizdən gələn səslər. Mənə dogma olan kəslər”, “Şuşa nəğmələri”, “Havam, suyum, torpağım. Otum, gülüm, yarpağım”, “Fəsillər və nəsillər”, “Sizdən hərəkət, bizdən bərəkət”, “Qazaxstan nəğmələri”, “Sehrli aləm” bölmələri adı altında toplanıb.
Poemalar – nağıllar bölməsində “Qırxıncı qapı”, “Ağıl döyüşü”, “Gül və bulbul əfsanəsi”və.s. əsərləri verilib.
Kitab müəllifin oxucuları ilə sayca 78-ci kitabıdır. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Oxucuların rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Açık Kara” dergisinin 5. sayısı yayında

AÇIKKARA ŞİİR YARIŞMASI ŞARTNAMESİ
Her yarışmacı yarışmaya en fazla 1 şiirle katılabilir. Sayfa sınırlaması yoktur, yazın yazabildiğiniz
kadar.
Şiirler mizahi konularda olmalıdır.
Şiirler, aruz veya hece ölçüşüyle yazılmalıdır.
Yarışmaya eser gönderen katılımcılar hiçbir yarışmada derece almamış olmalıdır. (Sonunculuk dâhil)
Katılımcılar sosyal medyada hiçbir şiir paylaşmamış olmalıdır.
Katılımcılar 18 yaşından büyük, 20 yaşından küçük olmalıdır.
Katılımcılar herhangi bir dernek, birlik, vakıf, Whatsapp, Facebook grubuna üye olmamalıdır.
Yarışmacılar, yarışmaya rumuz ile katılacaklardır. Şiirin yazılı olduğu kâğıda eser sahibini işaret eden
herhangi bir mahlas veya ibare yazılmayacak, imza, paraf atılmayacaktır.
Rumuz şiirlerin sol üst köşesine Deutsch yazı karakteri ile altı ve üstü çizili olarak yazılacaktır.
Şiirler bilgisayarda Kaufmann BT yazı karakteri ile 12 puntoyla yazılacaktır. El yazısıyla veya başka
fontla yazılıp gönderilen eserler değerlendirmeye alınmaz.
İSTENEN BELGELER:
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Sürücü belgesi fotokopisi
Muhtardan ikametgâh belgesi (e-devlet’ten alınan belgeler kabul edilmez.)
Öğrenim belgesi (noter onaylı)
Savcılıktan adli sicil kaydı
SGK’tan hizmet dökümü, gelir durumunu gösterir belge
Askerlikle ilişiği olmadığına dair belge
Trafikten borcu yoktur kâğıdı
Nüfus Müdürlüğünden nüfus kayıt örneği
Tam teşekküllü devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu
Son iki aya ait, elektrik, su, doğalgaz, telefon faturaları
2 adet biyometrik fotoğraf, 4 adet vesikalık fotoğraf, 8 adet boydan fotoğraf
Arzuya göre başka belgeler de eklenebilir.
Yarışmaya gönderilen eserler bu şartnamenin herhangi bir maddesine aykırılıkları tespit edildiğinde
yarışma dışı bırakılır.
Seçici kurul, yarışmaya katılan şiirlerden ödüle değer bir eser bulamazsa ödülü bir hayır kurumuna
bağışlar veya yağlı bir müşteri denk gelirse satar.
Yarışmaya katılan eser sahipleri, bu şartnamedeki hükümleri bütünüyle kabul etmiş sayılırlar.
BAŞVURU VE ESERLERİN TESLİMİ:
Yarışmaya katılacak eser, büyük bir zarfa konulur. Zarfın üzerine sadece rumuz yazılır.
Ayrı bir kâğıda TC kimlik no, ad-soyad, adres, telefon, e-posta, özgeçmiş, referans (torpil), duygu-düşünceler,
dilek ve temenniler yazılır. Bu kâğıt küçük zarfa konulur. Zarfın üzerine rumuz yazılır.
İstenen belgeler eksiksiz olarak orta boy bir zarfa konulur. Zarfın üzerine rumuz yazılır.
Ne büyük, ne küçük, ne orta boy bir zarfın içesine her biri ayrı kılıfta olmak üzere fotoğraflar konulur.
Ne olur ne olmaz diye bir adet boş kâğıt, bir adet boş zarfın içerisine konulur. Zarfın üzerine hiçbir
şey yazılmaz.
Bütün zarflar hepsini içine alacak bir zarfın içerisine konulur. Üzerine isim soyad yazılır.
Zarf bağlı bulunulan belediyenin su idaresi tarafından mühürlettirilir.
Eser sahipleri şiirlerini 29 Haziran 2019 Cuma günü 17.00’a kadar bizzat www.acikkara.com adresine
teslim etmelidir.
ÖDÜLLER:
Birinciye Şair Paketi (Premium Paket)
İkinciye Şair Paketi (Standart Paket)
Üçüncüye Şair Paketi (Eko Paket)
Yarışmaya katılan herkese 1 yıllık Açıkkara Dergisi aboneliği

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 41. sayısı yayında

ON BEŞ TEMMUZ BAYRAMI

Yirmi sekiz eylül geçti ömrümden, hâlâ tanklar düşlerime giriyor, toprağı bol olsun beşli çetenin, kardeş kardeşiyle kanlı bıçaklı, olsun diye bir köşede bekleyip, kurdular konseyi bir gece vakti, tiplerine uygun suçlar üretip, ağıllara hayvan sürüyor gibi, tutup tutup doldurdular kodese, sorgusuz sualsiz demokrasiyi, gerneşe gerneşe çarmıha gerip, bir sağdan bir soldan asıp göçtüler.

İki bin on altı on beş temmuz’da, tanksız düşler deyip birbirimize, henüz ışıklara dokunamadan, günün hesabını kapatamadan, uyku kirpiklere sürme çekmeden, rüya hayal arasında gezerken, boğaz köprüsüne tanklar yığıldı, kalpleri afyonlu ruhsuz askerler, silahını kardeşine çevirip, gözünü kırpmadan ateş ederken, göğsü tunçtan siper olan insanlar, meydanları kuşatmaya başladı.

Beni Allah tutmuş kim eder azat, fikriyle donanmış bir tayyib insan, asumana uçurunca sesini, ulubatlı hasan gibi her insan, bulduğu bayrağı sancak belleyip, sokakları
caddeleri dolduran, ellerinde tornavida bıçakla, her biri bir tankın önüne geçti, geride çol çocuk hanım yavuklu, hiç kimsenin umurunda değildi, tekbirlerle yürüdüler kolkola, ölümden korkmamak bu olsa gerek.

Uçaklar göklerden ölüm kusarken, şahadet şerbeti sebil olmuştu, hiç kimse kimseyi ezip geçmiyor, kardeşlik hak hukuk böyle bir şeymiş, vatan varsa gelin olur hürriyet, vatan yoksa arın namusun gider, bu bilinci uyandırdık yeniden, eylül artık düşümüze girmiyor, üstümüzden ölü toprağı kalktı, yeni bir diriliş destanı yazdık, varsın bizden size bergüzâr kalsın, kutlu olsun on beş temmuz bayramı.

Tayyib Atmaca

Xalq şairi Xəlil Rza Ulutürkün yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən “Müasirlərim” seriyasından Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, M.F.Axundov adına ədəbi mükafat laureatı , filologiya elmləri doktoru, şair-ədəbiyyatşünas, tənqidçi Xəlil Rza Ulutürkün “Mən ümmanlar təşnəsiyəm” adlı yeni kitabı 440 səhifə həcmində 100 tirajla işıq üzü görüb.
Kitaba şairin müxtəlif illərdə işıq üzü görən kitablarından seçmə şeirlər və poemalar daxil edilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamına əsasən, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından görkəmli Azərbaycan şairi və tənqidçisi Xəlil Rza Ulutürkün “Seçilmiş əsərləri”nin iki cildliyi 2005-ci ildə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən kütləvi tirajla (25000) çap olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdu.
Yeri gəlmişkən, bundan öncə 2016-cı ildə “Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən “Müasirlərim” seriyasından Xalq şairi, Fərdi Prezident təqaüdçüsü, “Nazim Hikmət” Beynəlxalq Ədəbiyyatı Mükafatı laureatı Zəlimxan Yaqubun “Dünyadan köçən mənəm”, 2017-ci ildə isə Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas Bəxtiyar Vahabzanin “Müasirlərim” seriyasından “Axı dünya fırlanır…” adlı şeirlər və poemalar toplusu kitabı media təmsilçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, poeziya həvəskarlarının, ədəbiyyatsevərlərin diqqətinə çatdırılmışdı.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Gənc yazar Tural Sahabın “1” romanı işıq üzü görüb

Hələ günəşin dünyaya gəlməsinə xeyli vardı. Gecə olmasına baxmayaraq, sentyabr öz isti nəfəsi ilə üşüməyə qoymurdu bu şəhəri. İsti yay havası, şəhərin kənarından keçən çay; hər şey mükəmməl idi. Təbiət insanlardan fərqli olaraq kirlətmir, məhv etmir. Şəhər öz adını elə yaxınlığından axan bu çaydan götürmüşdü. Çay şəhəri olaraq tanınır, sevilirdi. Çay şəhəri ölkənin paytaxtı olmasa da, ən böyük və əsas şəhərlərindən biri idi. Ətraf rayon və kəndlərdən minlərcə insan bura işləmək üçün gəlirdi…Bu şəhərdə minlərcə ümid və ya hüsranla bitən hekayə yaşanırdı…

Yağışlı bir iyun səhərində başlayıram yeni romanımı yazmağa. “Ləman”ı yazmadan öncə roman mənim üçün Qaf dağı qədər uzaq görünürdü. Sonra “Ləman”ı yazdım və hər sözü, cümləsi ilə romanın ruhuma nə qədər yaxın olduğunu anladım.
Hekayələrimi oxuyan hər kəs onlarda olan yarımçıqlığı hiss edirdi, elə özüm də. Hekayə ilə fikrimi çatdıra bilmirəm. Həqiqi yazmağı bacaran hər kəs mənim sözümü təsdiqləyər ki, roman hekayədən asan başa gəlir. Səhv etmirəmsə, Drayzerin sözləridi: “Öncə şeir yazırlar, alınmır, sonra hekayə, o da alınmır, bu zaman başlayırlar roman yazmağa. Bu, bütün böyük romançılara aiddir”.
Yazmaq yaşamaq qədər gözəldi, bunu yazan hər kəs bilir. Bir yazarın xoşbəxt olduğu anlar öz obrazlarını yaradarkən hiss etdiklərində gizlidir.Əsər bitdikdən sonra o, artıq yazarın deyil, oxucunun olur. Əsər uğurlu və ya uğursuz olsun, yazara şöhrət gətirsin, ya da əlində olanları da alsın; bunun heç biri yazarın vecinə deyil. Çünki, yazmaq yaratmağın balaca bir parçasıdır. Yaratmaq- bilinmək, tanınmaq o qədər gözəldir ki, hətta, Tanrı özü də kainatı; dünyanı, bizləri yaratdı. Sənətkar da bilinmək istədiyi üçün yazır, yaratmaq istəyir. Ölümsüzlüyün insanlara deyil də, sözlərə aid olduğunu bilir. Mən öldükdən sonra düşüncələrim yaşayırsa, deməli, ölümsüzlük şərbətindən içməyi bacarmışam. Baxın, biz Tanrının özünü görə bilmirik, ancaq bir yaradıcının varlığını çox insan qəbul edir. Yaradan görünmür, lakin yaratdıqları göz önündədir.
Gözəl olan dağın zirvəsinə çıxmaq deyil, o yolda çəkilən əziyyətlərdir. Zirvə son dayanacaq yeridir, ora yanlızlıq, ora ölümdür…
İnsan həqiqətə çevirəcəyi bir xəyalı qalmadığı zaman ölür. Zirvə isə bütün xəyalların həqiqət olduğu yerdir. Bir yazarın zirvəsi şan-şöhrətdir. Bunu “zirvəyə” çatdıqdan sonra intihar edən yazarlar sübut ediblər.

Gənc yazar İntiqam Yaşarın “Evdə yoxam” şeirlər kitabı işıq üzü görüb

Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin istedadlı nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, gənc yazar İntiqam Yaşarın “Evdə yoxam” adlı yeni şeirlər kitabı işıq üzü görüb.
Kitab müəllifin oxucularla sayca üçüncü görüşüdür. Kitabda müəllifin son illərdə qələmə aldığı ədəbi-bədii nümunələri, poeziya örnəkləri toplanıb. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Oxucuların rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

“HEYDƏR ƏLİYEV (Əliyev Heydər Əlirza oğlu) Biblioqrafiya” kitabı işıq üzü görüb

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə gerşəkləşdirilən layihə çərçivəsində Müasir Azərbaycan Respublikasının qurucusu və memarı, ulu öndər, görkəmli ictimai-siyasi xadim, dahi şəxsiyyət Heydər Əliyevin anadan olmasının 95-ci ildönümü münasibətilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından “HEYDƏR ƏLİYEV (Əliyev Heydər Əlirza oğlu) Biblioqrafiya” kitabı
Bakı şəhərində 680 səhifə həcmində, 300 tirajla işıq üzü görüb. Layihənin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Əbülfəs Qarayev, tərtib edənlər Mədinə Vəliyeva, Mətanət İbrahimova, Aytən Hüseynova, elmi redaktor Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Kərim Tahirov, redaktor Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Səfərəliyevadır.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından oxuculara təqdim etdiyi növbəti fundamental biblioqrafiya görkəmli ictimai-siyasi dövlət xadimi, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əlirza oğlu Əliyevə həsr olunmuşdur. Bu göstəricidə Ulu öndərin öz əsərləri və onun haqqında yazılmış materiallar əhatə edilmişdir. Xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyevin titanik fəaliyyətinin çox genişəhatəli olduğu nəzərə alınaraq bu biblioqrafiyada yalnız Ulu öndərin kitab halında çap olunan əsərləri, kitablarda, elmi məcmuələrdə və elmi jurnallarda dərc olunan materiallar öz əksini tapmışdır. Biblioqrafiya elmi-tədqiqatçılar, kitabxanaçıbiblioqraflar və geniş oxucu kütləsi üçün nəzərdə tutulmuşdur.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

“MİR CƏLAL (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu)Biblioqrafiya” kitabı işıq üzü görüb

Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi ilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının birgə təşkilatçılığı ilə gerşəkləşdirilən layihə çərçivəsində Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, filologiya elmləri doktoru, professor, Əməkdar elm xadimi, görkəmli ədəbiyyatşünas-alim, yazıçı Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110 illik yubileyi münasibətilə Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri” seriyasından “MİR CƏLAL (Paşayev Mir Cəlal Əli oğlu)Biblioqrafiya” kitabı Bakı şəhərində 496 səhifə həcmində, 300 tirajla işıq üzü görüb. Layihənin rəhbəri Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət naziri, fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru Əbülfəs Qarayev, tərtib edənlər Mədinə Vəliyeva, Mətanət İbrahimova, elmi redaktor və buraxılışa məsul Azərbaycan Milli Kitabxanasının direktoru, Əməkdar mədəniyyət işçisi, professor Kərim Tahirov, məsləhətçi Əməkdar mədəniyyət işçisi Şəmsəddin Axundov, , redaktor Əməkdar mədəniyyət işçisi Gülbəniz Səfərəliyevadır.
Azərbaycan Milli Kitabxanasının “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri”seriyasından tərtib etdiyi “Mir Cəlal” biblioqrafiyası Azərbaycan nəsrinin görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycanın Əməkdar elm xadimi, yazıçı-alim, ədəbiyyatşünas, professor Mir Cəlal Paşayevin anadan olmasının 110 illiyinə həsr edilmişdir. Biblioqrafiyada görkəmli yazıçının həyat və yaradıcılığına aid zəngin material, habelə onun dünyanın ən zəngin kitabxanalarında mühafizə olunan nəşrləri öz əksini tapmışdır.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 39. sayısı yayında

ELLİ ALTI YILI YIĞDIM HARMANA

Hani can deyince can işitirdik, ne selam ne kelam aleykümselam, herkes her gün uzaklarla kunuşur, yakınında yer sarsılsa duyan yok, gündüz uyur gecelere uyan yok,kendimizden ötelere gideriz, yakınımız selam vermekten korkar, komşularda ateş yanar kül olmaz, hasret telefonun öbür ucunda, pencereler uzaklara açılmaz, herkesin içi bir
barut fıçısı, nerede ne zaman patlar bilinmez.

Partilere fırkalara bölündük, kendimizi kandırmakta mahiriz, dilimizin tadı tuzu kalmadı, insan sözcüğünün içi boşaldı, herkes birbirinin sırtında yürür, birbirinden fazla herkesin yükü, herkes her gün avuçlayıp dünyayı, nefsi ekseninde dolanır durur, ne gece gecedir ne gündüz gündüz, her gün sıfır üretiriz durmadan, her gün tüket tüket nereye kadar, sıra kendimize geldi gelecek.

Zahirde varsıllar gizliden geda, kimse etmez canı canana feda, binen binip gitti iyi atlara, kaç gece kaç gündüz baktım yollara, bütün yollar bende başlayıp bitti, kanım kaç baharda çavlana döndü, kaç kez yapraklarım açtı döküldü, varlıkta yoklukta sınıfta kaldım, kendimden kaçtıkça kendime geldim, bir hoş seda bestelemek istedim, elli altı yılı yığdım harmana, sürdüğümde ne çıkacak bilemem.

Tebessümler sahte çiçekler naylon, gönül acıkınca ne yer ne içer, insan nasıl yaslanır bir insana, sevinç nasıl paylaşarak çoğalır, acı kaça bölünürse azalır, hangi türkü yaraları sağaltır, efkâr bulutları nerde dağılır, nereye kaçarız kimden kaçarız, nerede solarız nerde açarız, her gün aldatanlar bir gün aldanır, sıyrılır çıkarız tüyden telekten, bir gün kanatlanıp burdan uçarız.
Tayyib Atmaca

Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Fərman Kərimzadənin yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, yazıçı-naşir Fərman Kərimzadənin “Qoca qartalın ölümü” adlı yeni kitabı 192 səhifə həcmində, 100 tirajla işıq üzü görüb.
Romandakı hadisələr Qarabağda cərəyan edir, əsərdə Qarabağ xanlığı haqqında tarixi mənbələr əsasında maraqlı məlumatlar verilir.
Görkəmli Azərbaycan yazıçısı Fərman Kərimzadə “Qoca qartalın ölümü” romanını 1988-ci ildə Yaltada yazmış, əsər 1991-ci ildə çap olunmuşdur.
Qeyd edək ki, kitaba romandan əlavə, müəllifin ədibin povest və hekayələri daxil də edilmişdir.
Tanınmış yazıçı Fərman Kərimzadə Azərbaycan ədəbiyyatı tarixində “Çaldıran döyüşü” (tarixi roman), “Qarlı aşırım” (tarixi roman), “Təbriz namusu” (tarixi roman) əsərlərinin müəllifi kimi tanınır.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Xalq yazıçısı Qılman İlkinin yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Xalq yazıçısı, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Əməkdar incəsənət xadimi, M.F.Axundov adına Dövlət mükafatı laureatı Qılman İlkinin "Bakı və bakılılar" adlı yeni kitabı 440 səhifə həcmində (+24 səh. fotolar )100 tirajla işıq üzü görüb.
Bakı milyonçuları və ziyalıları, ruhaniləri, qoçuları və hambalları, Bakı mətbuatı, təhsil və maarifin səviyyəsi xanlıqlardan tutmuş bu günümüzə qədər paytaxtımızın mənzərəsini ustalıqla təsvir edən yazıçımızın bu əsəri Sizi boş buraxmayacaq.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamına əsasən, “Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından görkəmli Azərbaycan yazıçısı Qılman İlkinin “Seçilmiş əsərləri”nin iki cildliyi 2006-cı ildə “Avrasiya Press” Nəşriyyatı tərəfindən kütləvi tirajla (25000) çap olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdu.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Azərbaycanın görkəmli və dahi bəstəkarı Üzeyir Hacıbəylinin yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Əməkdar incəsənət xadimi, SSRİ Xalq artisti, Stalin mükafatı laureatı, Azərbaycan Elmlər Akademiyasının akademiki, professor Üzeyir Hacıbəylinin “Felyetonlar * Hekayələr“ adlı yeni kitabı 434 səhifə həcmində 100 tirajla işıq üzü görüb.
Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə dövri mətbuatda işıq üzü görən ("Həyat", "Mütərcim", "İrşad", "İqbal", "Yeni İqbal", "Azərbaycan" və s.) yer alan felyetonları, məqalələri, məktubları, hekayələri daxil edilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamına əsasən, “Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından müasir Azərbaycan peşəkar musiqi sənətinin və milli operasının banisi Üzeyir Hacıbəylinin “Seçilmiş əsərləri”nin iki cildliyi 2005-ci ildə “Şərq-Qərb” Nəşriyyat Evi tərəfindən kütləvi tirajla (25000) çap olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdu.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

“Açık Kara” dergisinin 2. sayısı yayında

Mart kapıdan bakıp gideli çok oldu.
Kedilerin çatılarda mahsur kalanını gördüğünü söyleyenlere de aşk olsun.
Atalarımız “Erken kalkan yol alır, erken evlenen döl alır.” demişler.
Biz her ne kadar da birdenbire yola çıkmış gibi görülsek de yola çıkacağımızı, yanımızda yoldaşlarımızın olacağını bir işaret fişeğiyle bildirmiştik.
Yoldaşlarımız “De haydi, koma ha, yettim, yetiştim! Vurduk mu unutturacağız, ne kadar it gelirse gelsin kucaklarımız taşlarla doldu.” diyerek bizi mayın merkebi yerine koymasalardı da canları daha çok sağ olsaydı.
Biz mizahın bir mayın tarlası olduğunun bilincinden hareketle bu yola çıktık. Mayınlara basmadan, gönlümüzü sakatlamadan edep, edebiyat, erkân yolunda tek başımıza da olsa yürümemiz gerektiğine inandık.
İlk sayımızla birlikte geri dönüş zahmetinde bulunan dostların tenkit ve tavsiyelerini elbette göz ardı etmeyeceğiz.
Açıkkara şunu şöyle yapacak, şunu şöyle söyleyecek, şuna şu şekilde cevap verecek, şunları tutup şunlara şöyle giydirecek gibi mottolarla yayın yapmayacak.
Söylenmesi gerekeni söylenmesi gerektiği şekilde söyleyecek. Bundan dolayı da gözünü daldan, budaktan esirgemeyecektir. Hele “Al eline bir pala, saldır sağa sola.” magandalığını da yapmayacak.
Yazarlarına “Yahu nerede kaldınız? Yazınız gecikti, siz olmadan sefere çıkamıyoruz.” da demeyecek, M. Akif’in “Bir söz ya ölüm veya ona yakın bir felaketle yerine getirilmezse mazur görülebilir.” ilkesini pusatlanıp hazır kıta bekleyen neferlerle her ayın 21’inde sefere çıkacaktır.
Yolumuz çetin. Bu yolculukta mızmızlanacaklara dönüp bakmaktansa her moladan sonra daha hızlı adımlarla yürüyeceğiz.
Selam olsun bu yürüyüşte bizimle birlikte yol alacaklara!
Açıkkara

Gənc yazar Məhəmməd Turanın “Güzgü qırıqları” (“Zerkalnıe oskolki”) şeirlər kitabı işıq üzü görüb

Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin nümayəndəsi, istedadlı qələm sahibi Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Tuzirm Nazirliyi ilə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin birgə layihəsi olan “Gənc Ədiblər Məktəbi3”ün müdavimi və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyinin üzvü, gənc yazar Məhəmməd Turanın “Güzgü qırıqları” (“Zerkalnıe oskolki”) şeirlər kitabı “Elm və Təhsil” Nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru Taleh Mansur, ön sözün müəllifi isə Aləmzər Əlizadədir. Kitaba müəllif haqqında şair Məmməd İsmayılın və şair-publisist Nuranə Nurun yazıları da əlavə olunub. Kitabda yer alan şeirlər iki dildə-Azrbaycan və rus dillərində oxuculara təqdim olunur.
Qeyd edək ki, bundan öncə müəllifin 2016-cı ildə “Xan” Nəşriyyatı tərəfindən “Şeir sevgilim” adlı ilk şeirlər kitabı işıq üzü görmüşdü. Kitabın redaktoru Əməkdar mədəniyyət işçisi, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı, şair Məzahir Hüseynzadə, ön sözün müəllifi Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birklərinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, “Ulduz” jurnalının Poeziya şöbəsinin müdiri Fərqanə Mehdiyeva idi.
Kitab müəllifin oxucularla sayca ikinci görüşüdür. Kitabda müəllifin son illərdə qələmə aldığı ədəbi-bədii nümunələri, poeziya örnəkləri toplanıb. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Oxucuların rəğbətini qazanacağına ümid edirik.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Gənc yazar Tural Adışirinin “Barmaqda üzük yeri” adlı ilk şeirlər kitabı işıq üzü görüb

Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin nümayəndəsi, istedadlı qələm sahibi, AYB və DGTYB üzvü Tural Adışirinin “XXI əsrin əvvələrində Şəki ədəbi mühiti” seriyasından “Barmaqda üzük yeri” adlı ilk şeirlər kitabı “Elm və Təhsil” Nəşriyyatı tərəfindən işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru filologiya elmləri doktoru Baba Babayev, tərtibçisi filologiya üzrə fəlsəfə doktoru Kamil Adışirinovdur.
Qeyd edək ki, gənc yazar Tural Adışirinin “Barmaqda üzük yeri” kitabının Lənkəran Dövlət Universitetində təqdimat mərasiminin keçirilməsi nəzərdə tutulub.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 38. sayısı yayında

SEN VE BEN

Sen sıcak yatakta bir düşten düşe, keklik gibi seke seke gezerken, biz kara toprağı döşek belledik, sarıldık silaha yavuklu gibi, uyku gözümüzden firar eyledi, siz kafede yudumlarken kahveyi, şahadet şerbeti sundu sakiler, sırası gelenler içti gittiler, sıra bize bir gün gelecek diye, sabır dağlarına yaslanıyoruz, soldurmamak için bu al bayrağı, dedelerimizden miras bu toprakları, kanımızla sulamaya and içtik.

Ben ahir dağının ardına düşen, çağlayanceritli orhan sürmen’im serin yaylalardan kopup gelerek, göğsümüzü gere gere dağlarda, bu mazlum milletin çocuklarının, yüzünü tekrardan güldürmek için, Allah Allah nidasıyla afrin’de, yeniden diriliş destanı için, çarpışıp dururken yedi düvelle, dokunur dokunmaz Yüce Kitaba, şeytanın aklına bile gelmeyen, bombalı tuzakla tenimden uçtum.

Sen sosyal medyada sanal dostlarla, çetleşip dururken sabaha kadar, kirpiklerim silah gibi çatıldı, gez de göz de arpacıkta gezindim, geride ne varsa geride kaldı, ne bir hayal kurdum ne bir düş gördüm, ne anam avradım çoluk çocuğum, ne köyüm ne şehrim ne de vatanım, karşıma çıkmadı sıradağ gibi, bir vakit korkuyla işim olmadı, aklımı fikrimi zafer koyuna, yanaştırmak için sabır çoğalttım.

Ben burda sırtını Hakk’a dayayıp, size toprakları bakir bir ülke, hilalin bağrında yıldızı olan, o nazlı gelinin sevdası için, neyim var neyim yok gözüm kırpmadan, feda edeceğim bir aşkla burda, Hay derim Hu derim başka şey demem, gönlümden peygamber sancağı geçer, günü güne tespih gibi dizerim, uçururum avucumdan kuşları, tenimi toprağa
bir fidan gibi, dikmek nasip olacak mı bilemem.

Tayyib Atmaca

Xalq şairi Nəriman Həsənzadənin yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən “Müasirlərim” seriyasından Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrindən biri Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, Fərdi Prezident təqaüdçüsü, filologiya elmləri doktoru, professor, şair-dramaturq Nəriman Həsənzadənin “Dostlar məni gözləyir” adlı yeni kitabı 408 səhifə həcmində 100 tirajla işıq üzü görüb.
Kitaba şairin müxtəlif illərdə işıq üzü görən kitablarından seçmə şeirlər və poemalar daxil edilib.
Yetişməkdə olan yeni nəslin nümayəndələrini görkəmli Xalq şairlərimizin zəngin ədəbi-bədii yaradıcılığı ilə yaxından tanış etmək məqsədilə nəfis tərtibatda işıq üzü görən kitabın oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanacağına ümid edirik.
Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndələrinin əsərlərinin təbliği yönündə yorulmaq bilmədən çalışan və oxucuları hər dəfə yeni nəfis tərtibatlı orijinal kitablarla-zəngin xəzinə ilə baş-başa buraxan “Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Sevimli Xalq şairimiz, lirik şeirlər və həzin duyğular müəllifi, ədəbiyyat tariximizdə daha çox şair-filosof kimi tanınan Nəriman Həsənzadənin “Seçmə şeirlər” (“Kitab Klubu”, 2015, 400 səhifə, 100 tiraj) işıq üzü görmüşdü.
Qeyd edək ki, bundan öncə 2016-cı ildə “Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən “Müasirlərim” seriyasından Xalq şairi, Fərdi Prezident təqaüdçüsü, “Nazim Hikmət” Beynəlxalq Ədəbiyyatı Mükafatı laureatı Zəlimxan Yaqubun “Dünyadan köçən mənəm”, 2017-ci ildə isə Xalq şairi, Əməkdar incəsənət xadimi, filologiya elmləri doktoru, professor, AMEA-nın həqiqi üzvü, şair, dramaturq, ədəbiyyatşünas Bəxtiyar Vahabzanin “Müasirlərim” seriyasından “Axı dünya fırlanır…” adlı şeirlər və poemalar toplusu kitabı media təmsilçilərinin, ictimaiyyət nümayəndələrinin, poeziya həvəskarlarının, ədəbiyyatsevərlərin diqqətinə çatdırılmışdı.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin yeni kitabı işıq üzü görüb

“Kitab Klubu” nəşriyyatı tərəfindən Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin Osmanlı Türkiyəsindəki ilk səfiri, görkəmli dövlət xadimi, istedadlı yazıçı Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Cənnətin qəbzi” adlı yeni kitabı 156 səhifə həcmində 100 tirajla işıq üzü görüb. Kitaba müəllifin müxtəlif illərdə qələmə aldığı zəngin ədəbi irsindən hekayə, nağıl və publisistik nümunələr daxil edilib.
Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Zati-aliləri cənab İlham Əliyevin 12 yanvar 2004-cü il tarixli “Azərbaycan dilində latın qrafikası ilə kütləvi nəşrlərin həyata keçirilməsi haqqında” sərəncamına əsasən,
“Klassik Azərbaycan ədəbiyyatı” seriyasından görkəmli Azərbaycan yazıçısı və dövlət xadimi Yusif Vəzir Çəmənzəminlinin “Seçilmiş əsərləri”nin üç cildliyi kütləvi tirajla (25000) çap olunmuş və ölkə kitabxanalarına hədiyyə olunmuşdu.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

“Açık Kara” dergisinin 1. sayısı yayında

YOLA ÇIKARKEN
Küfürle Küfürle edebiyatın yanyana konduğu, küfürsüz şiir, hikâye, roman, tiyatro sinema, hatta günlük konuşmalarda bile cümlelerin arasına küfür serpiştirilmeden sözün ve sesin uzaklara taşınamayacağını savunanların çoğunlukta; küfür ile edebiyatın içiçe olmayacağını savunanlar kelaynak kuşları gibi azınlığı temsil ediyorlar malesef.
Küfür, TDK’da: Tanrı’nın varlığı ve birliği gibi dinin temellerinden sayılan inançları inkâr etme, günlük konuşma dilindeyse sövgü manasındadır. Her iki manada da hoş karşılanmayan ve insani olmayan bu kelime aynı zamanda kavgaların fitilini ateşleyen bir kelimedir.
Bilmeyenler için edep; Toplum töresine uygun davranma’dır. Bu arada edebiyat: Olay, düşünce, duygu ve hayallerin dil aracılığıyla sözlü veya yazılı olarak biçimlendirilmesi’dir denildiğine göre biz de, insani ve islami pencereden bakarak edebiyat yapmak için yola çıkıyoruz.
Bu yolculuğumuzun meşakketli olduğunun bilincinden hareketle edebin, erkanın insanı kamilleştireceğine inanıyoruz.
Günümüzde günlük konuşma dili arasına giren sövgü dolu kelimeleri kullanmak ve kullandırmaktan kaçınmaya çalışacağız. Bunda ne kadar başarılı olacağız onu da zaman gösterecek.
Gayemiz kendimize alan açmaktan ziyade dilimizi koruyarak, Nasrettin Hoca’nın yaptığı gibi testiyi kırmadan önce tokat atacağız. Bu arada istemediğimiz halde sürçü-lisan ettiğimiz zamanlarda bizleri uyarmanızı isteyeceğiz.
Dergimizde içinde mizah unsurları taşıyan edebiyatın her türüne yer vereceğiz.
Uzun uzadıya dergi hakkında yazmanın bir manası olmadığını düşünüyoruz. Neticede kervan yolda dizilecektir.
Edep erkân dairesinin dışına çıkmadan bize katılan ve katılacak olanlara selam olsun.
Açıkkara

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 36. sayısı yayında

KURU GÜRÜLTÜ

Herkes kendi mağrasına çekilmiş, çıkmaya korkuyor insan içine, otobüste tramvayda vapurda, yanımıza bir başkası otursa, elimize telefonu alırız, uzaktaki sanal dostlarımızla, koyu bir sohbete kapı açarız, ağzımız kıpırdar sesimiz çıkmaz, yanımızda karşımızda kim varsa, varlığından habersize yatarız, kendi kendimize gülücük atıp, ara sıra kikir kikir güleriz, nasıl olsa bir dışardan bakan yok, bedeviyim bedevisin bedevi.

Toprağa basmayız göğe bakmayız, lakin yıldızlarla yatıp kalkarız, her gecemiz bir diziye ipotek, her günümüz bir yarına borçlanır, hastalığımızı sosyal medyada, paylaşırız dostlar tıklasın diye, kendi sözlerimiz görsellerimiz, kes kopyala yapıştır ve devam et, önce bir besmele bir de salavat, arkasında bayrak zinciri yapıp, yattığımız yerden söz roketini, atarız düştüğü yere bakmayız, konuşuruz başkasının ağzıyla.

İnsan arazimiz çoraklaştıkça, soframızda çoğalıyor kuş sütü, nefis terazimiz doğru tartmıyor, içi boşalıyor vicdanımızın, bazen kellesini koltuğa alıp, bir yiğit çıkıyor meydan inliyor, kanımızda bir kıpırtı oluyor, hem alın hem gönül teri dökmeden, ezan susmaz bayrak inmez diyerek, kuru gürültüden öte geçmeyiz, ismet abi bir el salla ordaysan, toparlandık gitmiyoruz tamam da, herkes kese attırıyor hamamda.

Çizdiğim bu tablo çok mu karamsar, dam başında yetişir mi pırasa, gece uyur gündüz uçar yarasa, balıklar da çıkar mıydı terasa, ilhama gerek yok hasretin var ya, kim kimle dolaşır kim kime parya, işlene işlene söz demir oldu, sûkutsa bakıra döndü dönecek, aklımızla aramızda
sınır yok, bu lale devrinin edebiyatı, suya ve sabuna dokunmaz deyip, bol soslu imgesel cümleciklerle, yemlenmez aç kalır ilham kuşları.

Tayyib ATMACA

Aprel döyüşlərinin ilk romanı – “Ovçu”

Yazıçı-publisist, tarixi romanlar müəllifi Yunus Oğuzun daha bir romanı işıq üzü görüb. Müəllifin “Ovçu” romanı 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinə həsr olunub. Roman Aprel döyüşlərinin şəhidlərindən biri, Milli Qəhrəman Murad Mirzəyevdən bəhs etsə də, ümumən Qarabağ döyüşlərində şəhid olmuş bütün igid oğullarımızın əziz xatirəsinə elegiyadır. Kitabın bədii redaktoru yazıçı Elçin Hüseynbəyli, hərbi ekspretləri isə Rey Kərimoğlu və Tofiq Şahmuradovdur.
Kitaba ön sözü millət vəkili, akademik Nizami Cəfərov yazıb. Akademik qeyd edir ki, Azərbaycan ədəbiyyatını bir-birinin ardınca qələmə aldığı tarixi romanlarla zənginləşdirmiş Yunus Oğuzun 2016-cı ilin məşhur Aprel hadisələrinə, yəni müasir dövrün olaylarına müraciət etməsi, tarixdən uzaqlaşmaq deyil, əksinə ona daha yaxınlaşmaq istəyindən irəli gəlir.
Qeyd edək ki, romanda ilk dəfə olaraq Ali Baş komandan, prezident İlham Əliyevin və digər yetkililərin bədii obrazları yaradılıb.

Mənbə: http://www.olaylar.az

Gənc xanım yazar Şəfa Vəliyevanın “Poçtalyona məktub” şeirlər kitabı çap olunub

Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin istedadlı nümayəndəsi, Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının Gündəlik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş məsləhətçisi, «Gəncəbasar” bölgəsinin rəhbəri, “Nəsr” bölməsinin redaktoru, Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Prezident təqaüdçüsü, Gənclər mükafatçısı, gənc xanım yazar Şəfa Vəliyevanın “Poçtalyona məktub” adlı yeni şeirlər kitabı Bakıda “VEKTOR” Beynəlxalq Nəşrlər Evi tərəfindən 192 səhifə həcmində, 500 tirajla işıq üzü görüb. Kitabın redaktoru DGTYB Məsləhət Şurası başkanı, Azərbaycanda ATATÜRK Mərkəzinin ictimai-siyasi şöbəsinin müdiri Əkbər Qoşalı, ön sözün müəllifi filologiya elmləri doktoru, professor Elçin İsgəndərzadədir.
Kitab müəllifin oxucuları ilə ikinci görüşüdür. Kitaba müəllifin son illərdə yazdığı şeirləri daxil edilib. Geniş oxucu auditoriyası üçün nəzərdə tutulub. Ədəbiyyatsevərlər, poeziya həvəskarları, media təmsilçiləri tərəfindən rəğbətlə qarşılanacağına ümid edirik.
Şəfa VƏLİYEVA (Şəfa Elxan qızı Vəliyeva) 1988-ci il iyulun 22-də Göyçə mahalının Dərə kəndində dünyaya göz açıb.2005-2009-cu illərdə Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun Gəncə filialının “İbtidai təhsilin metodikası və pedaqogikası” fakültəsində bakalavr dərəcəsu üzrə ali təhsil alıb. İlk kitabı kiçik həcmli hekayələrdən ibarət olan “Ümiddən olan qurbanlar” 2010-cu ildə işıq üzü görüb. “BUTA” -2012 Qadın yazarlar seminarının iştirakçısıdır.
2012-ci ildə Azərbaycan Respublikası Gənclər-İdman Nazirliyi tərəfindən maliyyələşdirlilən və Dünya Gənc Türk Yazarlar Birliyi tərəfindən həyata keçirilən ”Bölgə yazarlarına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Bölgələrdən səslər” kitabında hekayəsi dərc olunaraq ilk dəfə olaraq Respublika səviyyəsində ictiamiyyətin nəzərinə çatdırıldı.
2014-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Gənclər Fondu tərəfindən maliyyələşdirilən və həyata keçirilən “Vətən sevgisi sərhəddən başlamır, sərhəddə bitmir” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən “Bitməz könlümüzün Vətən sevgisi” antologiyasında şeiri dərc olunaraq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılıb.Həmin layihədə fəal iştirakına görə Sertifikata layiq görülüb.
2015-ci ildə “Zərrələr” layihəsi çərçivəsində işıq üzü görən “Zərrələr” antologiyasında şeirləri dərc olunaraq ictimaiyyətin nəzərinə çatdırılıb.“Qafqaz Media” İctimai Birliyi tərəfindən “Cəsarətli qələm” və “Peşəkar jurnalist” media mükafatlarına layiq görülüb.
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyi Sumqayıt şəhər təşkilatının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçirilən “Yeni nəsil Azərbaycan gəncliyinin inkişafına dəstək” layihəsi çərçivəsində “Ən sadə şəkil” hekayəsi Türkiyə türkcəsində Qardaş Türkiyə Cümhuriyyətinin Tokat şəhərində fəaliyyət göstərən TOSAYAD (Tokat Şairler ve Yazarlar Derneği) rüblük orqanı “Kümbet” eğitim, kültür, sanat ve edebiyat dergisinin yeni 40 sayında dərc olunub.

Kamran MURQUZOV,
Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının
Mətbuat xidmətinin rəhbəri,
Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

“Hece Taşları” aylık şiir dergisinin 33. sayısı yayında

İNSAN İÇİMİZE GERİ DÖNELİM BU SAYIDA

Şehirler kent artık mahallemiz yok, çarşı pazar arasına sıkıştık, evler bir sitenin içinde oda, site kapıları kale kapısı, kime gideceksen kim gelecekse, evin bakanından
vize almadan, ‘ben geldim gönlümü misafir eyle, içimi açacak güzel sözlerden, bir muhabbet demle ruhumuz kansın, efkârımız yavaş yavaş dağılsın, dilimizi yaralayan sözlerden, kurtulmaya geldim’ diyemezsiniz.
Biz karlı dağların arkasındayız, bu yüzden havamız çok fena kuru, suyumuz da serttir kentlere göre, içimiz ne ise dışımız öyle, ekmeğimiz yufka aşımız bulgur, biz hâlâ
köylüyüz çoğumuz kentli, evimizden işimize giderken, karşıdan karşıya geçmek isterken, yaya şeridini tercih ederiz, öncelikli geçiş hakkı onların, üstümüze arabayı sürerler, küfür makamında korna çalarak.
Şehir sandığımız bir kentmiş meğer, medeniyet izlerini silmişler, burnunu havaya kaldırıp gezmek, ağızda cımbızla söz söküp almak, havanda su döğüp sohbet eylemek, ah’ların yanında vah’lar tüketmek, aldığıyla yediğiyle öğünmek, modasına ayak direyenlerin, bedeviler sınıfında bir sınıf, olduğunu anlamaya başladık, bu yüzden tenhada ürkek gezeriz, korkarız girmeye kalabalığa.
İnşallah gelmedik aşksız ölmeye, bir gün kanat çırpar nasip kuşumuz, belki ruhumuza ayna tutacak, içine çekecek bir şehir çıkar, gidip sombaharı orda yaşarız, henüz
dağılmadan toparlanalım, kentler benzetmeden bizi kendine, insan içimize geri dönelim, aşkın koyakları ıpıssız kaldı, özlemiştir kuşlar insan sesini, kolun iyileşsin dağa
çıkalım, yolumuzu gözler güzçiğdemleri.

Tayyib ATMACA

Tayyib Atmacanın “Temize Çekilmez Ömür Defteri” şiirler kitabından seçme şiirler

DUA

Aklımızdan geçeni
Ve geçecek olanı
Bilen ve işiten sensin Allah’ım.

İçi gamdan göçeni
Gözyaşını içeni
Gören ve gözeten sensin Allah’ım.

Yokluklarla sınayan
İmtihanla deneyen
Sarıp sarmalayan sensin Allah’ım.

Ham sözleri yetiren
Canı cana yetiren
Rızkı alan veren sensin Allah’ım.

Gam başıma toplandı
Dert içime saplandı
Derman sensin tabip sensin Allah’ım.

4ÇARPI4

Türkülerle yüreğime dokunduğun gecelerde
Gecelerin saçlarını tarayarak dolaşırım
Dolaşırım hayallere düğümlenir hatıralar
Hatıralar hatırımdan uzaklara kanatlanır
Kanatlanır yalnızlığım kafdağından ötelere.

Ötelere bakanların yakınında durulmuyor
Durulmuyor bulananlar akıntıda kayboluyor
Kayboluyor gözümüzün bebeğini sallayanlar
Sallayanlar pazarlıyor sözlerini ortalıkta
Ortalıkta daralılar safilere bakmıyorlar.

Bakılmıyor suretlere aynaları çatlattılar
Çatlattılar sabrımızın taşlarını değirmende
Değirmende öğütecek zahiremiz sözlerimiz
Sözlerimiz dallarında toplanmadan kekreleşti
Kekreleşti muhabbetler sofralarsa bıçaklandı.

Bıçaklandı dostlarımız sırtımızı dönemeyiz
Dönemeyiz sözümüzden buyursunlar kişlesinler
Kişlesinler derinlere dökülelim oluklardan
Oluklardan akanlarla aslımıza karışalım
Karışalım cambazların hilekârlık yapmasına.

ANLARSIN

Üç beş yılda bilmezsin yaran ile yaranı
Üzerinden seneler geçtiğinde anlarsın
Dil açarsa yarayı kabuk tutmaz yaranı
Sustukça çiçeklenip açtığında anlarsın.

Okunmayıp saklanan hatıralar silinir
Toprakların kıraçsa sema nasıl delinir
Kim var kim yok yanında yeri nasıl bilinir
Avucunu göklere açtığında anlarsın.

Aramadı yitiren, bulan yalan dengini
Kim tarife yanaşır yalnızlığın rengini
Alçak yere konmayan gönlü senden engini
Gün dağların ardını aştığında anlarsın.

Dil yarası kapanmaz konuştukça kaşınır
Sözü yersiz söylersen kelimeler aşınır
Hayat denen mühlette acı tatlı yaşanır
Hal bilmezin halini düştüğünde anlarsın.

Yola revan olanın gözü kalmaz ardında
Aradığı dermanı bulur yârin derdinde
Gönlündeki kuşları sevgilinin yurdunda
Avucunda yemlenip uçtuğunda anlarsın.

Önden gider verdiğin, senin değil saydığın
Yaklaştıkça Mekke’ye Lebbeyk sesi duyduğun
Vatanında dünyayı üzerinde soyduğun
Pervaneler yan yana uçtuğunda anlarsın.

Dış karanlık olsa da asıl içte ışımak
Işıktaki ziyayı ziyasıza taşımak
Nasıl ince bir duygu, asıl şiir yaşamak
Gözlerinde inciler saçtığında anlarsın.

Kim kime dost bellisiz, kim oluyor yabancı
Eşkıyaya pabucu atıp kaçmaz bu hancı
Yüreğine inceden nasıl yürür bir sancı
Habersizce Atmaca uçtuğunda anlarsın.

BABAM ÜZERİMİ ÖRTER HER GECE*

Gün nasıl dolanır vakt nasıl biter
Bir de bakarım ki başım yastıkta
Derin bir uykuya kanat vururken
Üzerimden yorgan sıyrılıp düşer
Dizimi karnıma çekmeden daha
Babam üzerimi örter her gece.

Kurduğum hayaller akşam bozulur
Sabah nasıl olur gün nasıl doğar
Bir düşten bir düşe kaçta geçerim
Al karısı meselleri nasıldı
Aklımın fikrimin ucuna gelmez
Babam üzerimi örter her gece.

Haytalıklarımı hesaba vursam
İçinden çıkamam kafam karışır
Suçlarım birikir boynum bükülür
Anamdan şefaat diler gözlerim
Özrüm kabahatin önüne geçer
Babam üzerimi örter her gece.

Soyunu sürdürme vakti gelince
Gözü gönlü bir arayış içinde
Kafasına yatan gönlüme uyan
Bir helal süt emmiş hayali kurar
Duası manevi korunak olur
Babam üzerimi örter her gece.

Ansızın gelecek günü yaşadım
Höllüksüz kundağa sardım elimle
Üstünü güzelce örttüm uyuyor
Bir daha üzeri açılmayacak
Geceleri üşümeye başladım
Babam üzerimi örtmez bir gece.

*Kamil Doruk, Yağ Sevgili Yürek, Büyüyen Ay Yayınları, Hikâye
kitabından şiire açılan bir pencere