Rahilə DÖVRAN.”Ozan dövran”

rahileanam

Şairə-jurnalist-publisist
Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
“Qızıl qələm” media mükafatı laureatı,

“Mənim dünyam” – silsiləsindən

Duyğularım zərif çiçək,
Hisslər incə, ləçək- ləçək.
Toxunulsa ələnəcək,
Bir şairəm , sevgi dölu.

Nəğməkardır hər bir anım,
Şeir, qoşma ruhum, canım.
Dağ çayıtək,coşur qanım,
Getdiyim yol,-“Samanuolu”.

Hər bir sözüm qəlb nidası,
Könüllərin nur qidası.
Duyanlara- Haqq sədası,
Bir Dərvişəm, Haqqın qulu.

Rəbb lütfüdür, əldə qələm,
Borcumdu ki, qədrin biləm.
Hər ulusda doğma diləm,
Yurdum – Turan, Anadolu.

Oldum sözə, saza mail,
Söz çələngim, zər həmayil.
Ozan Dövran, aza qail,
Heç sevmədim, varı, pulu…