İbrahim Səfinin yaradıcılığı haqqında bəzi məqamlar

İbrahim Səfiyev 1898-ci ildə Naxçıvanın Şərur qəsəbəsində doğulmuşdur. Aşıq olan atasını üç yaşında ikən itirmişdir. Uşaqlıq illəri çətinliklər içində keçən İbrahim, kiçik yaşlarından rəsmə həvəs göstərmişdir,12 yaşında ikən «Araz balıqçıları» adlı ilk rəsmini çəkmişdir. 1924-1925-ci illərdə Atatürkün portretini çəkən ilk rəssamlardan olan İbrahim Səfiyev (1898-1983), birinci dünya savaşından sonra Türkiyədə məskunlaşan naxçıvanlı Azərbaycan rəssamıdır. Rəssamın qalın rəng mozaikasından yoğrulmuş portretlərdə psixoloji məqamlar çox güclüdür. Hiss və duyğuların çox güclü olduğu əsərlərdə biçim və rənglərdəki lirika böyük ustalıqla vurğulanır. Əsərlərdəki təkrarsız kompozisiya biçimləri rəng həlli və bədii şəhri də müxtəlif məziyyətləri aşkarlamağa xidmət edir. Tabloların rəng həlli rəssamın keçirdiyi hiss duyğularının ünvanını dəqiq şərtləndirir.

Müxtlif sənət cərəyanlarına, təzadlı rəssamlıq üslublarına yaxından bələd olan İbrahim Şəfı yaradıcılığında realizmə üstünlük vermiş, dünya incəsənətinin mütərəqqi ənənələrini davam etdirmişdir. Boyakarlığın müxtəlif janrlarında çoxlu tablo, o cümlədən mənzərələr («Otel» parkı tərəfdən Bursa görünüşü», «Anadolu sahilinin görünüşü», «Qarxana rayonu», «Sultaniyyə məsçidindən bir görünüş», «Mənzərə» və s.), natürmortlar («Gül vazası», «Natürmort» və s.), portretlər («Qadın portreti», «Portret», «Qərəzli musiqiçi Hafızin portreti», «Zərrux xanımın portreti» və s.) yaratmışdır. Bəzi mənzərə və natürmortların şux, şəffaf kaloriti, rənglərin oynaqlığı onu fransız impressionistlərinə yaxınlaşdırır, impressionizmin naturaya gətirdiyi işığa, parlaqlığa, kolorit gözəlliyinə aludəçiliyi göstərir («Burqaz adası tərəfdən Anadolu sahillərinin görünüşü», «Bursa dağında düzənlik», «Bosfordan bir mənzərə», «Qış mənzərəsi», «Anadolunun görünüşü» və s.) əsərlərində bir çox ölkələrə səfər təəssüratları əksini tapmışdır. Türkiyədə, həmçinin Fransa, Avstriya, ABŞ, İsveçrə və s. ölkələrdə fərdi sərgiləri nümayiş etdirilmişdir. Mənzərə, portret və natürmortlarından ibarət bəzi əsərlərini Nizami adına Azərbaycan Ədəbiyyatı muzeyinə bağışlamış, bir neçə əsəri 1989 ildə Bakıda keçirilən «Əzizim vətən yaxşı…» sərgisinin ekspozisiyasına daxil edilmişdir. Əsərləri Türkiyədə və dünya muzeylərində, o cümlədən şəxsi kolleksiyalarda, R.Mustafayev adına Azərbaycan İncəsənət Muzeyində saxlanılır.

\

\

Görkəmli rəssam İbrahim Səfi dünyasını dəyişsədə , ondan yadigar qalan gözəl əsərləri onu həmişə insanların qəlbində yaşadacaq.

İki görkəmli rəssam Naci Kalmukoğlu və İbrahim Səfi (şapkalı olan).

İbrahim Səfi rəsm əsərlərinin əhatəsində.

İbrahim Səfi haqqında 15 mart 1969-cü ildə Ədəbiyyat və İncəsənət qazetində dərc edilən məqalə.

Rəssamın 1969-cü ildə ildə keçirilən sərgisinə dəvəti.

1967-ci ildə rəssamın rəsm sərgisi.

Qaziantep Universitetinin mədəniyyət və sənət mərkəzində İbrahim Səfinin “Türk bəstəkalarının portretləri” sərgisi.

İbrahim Səfinin əsərləri Türkiyə, Azərbaycan və digər ölkələrdə fəaliyyət göstərən müxtəlif mədəniyyət yönümlü portallarda dərc olunaraq, ictimaiyyət nümayəndələrinin nəzərinə çatdırılır.

Orxan Musayev