Rahilə Dövranı doğum günü münasibətilə təbrik edirik! (12 fevral)

Gündəlik Analitik İnformasiya Agentliyinin Rəhbərliyi Sizi, Çağdaş Azərbaycan ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsini, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvünü, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatını, Gündəlik İnformasiya Agentliyinin və Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Naxçıvan Muxtar Respublikası Bürosunun Rəhbərini və əmədaşını doğum gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, ailə səadəti, ədəbi-bədii yaradıcılığında bol-bol uğurlar diləyir! Sevib, sevdiyiniz insanların əhatə dairəsində olun!

Mətbuat xidməti

HƏSRƏT KÖRPÜSÜ

Həsrətin bağrı yarıldı,
Ümüddən körpü quruldu,
Zülmün zənciri qırıldı,
Salam türklər, salam türklər.

Ömür uca pilləkəndi,
Könlümüzə nur ələndi,
Göz yaşlarım gilələndi,
Salam türklər, salam türklər.

Boğduq düşmənin selini,
Qurduq dostluq heykəlini,
Kəsdik fələyin əlini,
Salam türklər, salam türklər.

Müqəddəsdir iki rəhbər,
Süleyman bəy, Ulu Heydər,
Qanlı döyüşdə müzəffər,
Salam türklər, salam türklər.

Alqışlayaq biz İlhami,
Türk elinin ehtişamı,
Qalxın söyləyin-Siz hamı:
Salam türklər, salam türklər.

AĞRI DAĞ

Ey türk torpağının qüdrət simvolu,
Varlığın düşməni əzir, ağrıdır.
Zirvəndən başlanır kəhkəşan yolu,
Yurdun qeyrətisən adın Ağrıdır.

Sıldırım qayalar nəhəngdən nəhəng,
İgid babaların başda börküdür.
Mərd oğlun, mərd qızın qəzəbli pələng,
Qartal avazları mahnı, türküdür.

Köksündə neçə min düyünlü sirr var,
Laçınlar, şahinlər qıyya çəkərlər.
Parlayan ulduzlar qəndil, çıraqlar,
Buludlar çiçəyi şehə bükərlər.

Haçadağ bir ömür qəmini çəkdi,
Külək gətirərdi sənə xəbəri.
Qardaşsız qəlbinə qaranlıq çökdü,
Səndən böyük idi onun kədəri.

Sənə qovuşalı bilmirəm nədən,
Türkün zəfərinə ellər əl çalır.
Sevincdən yatmıram gecə sübhəcən,
Zirvən ucaldıqca düşmən alçalır.

Ağrı, Haçadağa sarılıb deyə,
Dövranam, zamanı alqışlayıram.
Həsrət buxovları qırılıb deyə
Tarixin səhvini bağışlayıram.

TÜRKÜM DEYƏNƏ

Daşın, torpağın ulu,
Tarixin zəfər dolu.
Yolun Oğuz, Hun yolu,
Türk adlı millətin var.

Təkbir, duan dilində,
Doğuldun at belində.
Akınların selində,
Danılmaz qüvvətin var.

Oxudun “Mehtər marşı”,
Silkələdin dağ, daşı.
Qazandın hər savaşı,
Yenilməz qüdrətin var.

Inancın Quran, azan,
Həm qəhrəman, həm ozan.
Qılıncla tarix yazan,
Müqəddəs Hicrətin var.

Yaraşır hər təntənə,
“…Mutlü türküm deyəmə!”
Dövran valehdir sənə-
Dünyaca şöhrətin var.