Nisə QƏDİROVA.Yeni şeirlər

11153468_731421923638953_1561011028_o

Azərbycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“Qızıl Qələm” Media Mükafatı laureatı,
“Möhtəşəm Azərbaycan” müstəqil ictimai-siyasi, ədəbi-bədii qəzetinin redaktoru,

* * *

Kaş oda ataydın, külüm qalaydı,
Kaş ölub gedəydim zülüm qalaydı.
Əlimdə saralmıs gülüm qalaydı,
Sinəmdə viranə könül qalınca…

Mən səni de hansı sözlə ağlayım,
Kamanla ağlayım, sazla ağlayım?
Urəklə ağlayım,gözlə ağlayım,
Bəlkə özüm gəlim, özüm dalınca…

Sənsiz quru dasam,quruca kəsək,
Bu dasın yaş üzü göyərməyəcək.
Dağilsın bu divar, yenə görüşək,
Neçə yol ölürəm yada salınca…

* * *

Dord yol ayrıcında bir gün
Gorüsdük sevənlər kimi.
Aldanıb acı qisməti
Bölusdük sevənlər kimi…

Naqıl dedi fələk bizə,
Yuxu gəldi gözümüzə.
Yatıb bir bəxt özümüzə
Görmüsdük sevənlər kimi…

Kimi yoxda,kimi varda,
Buz asılıb arzulardan.
Ruhumuz kim bilir harda,
Ölmusdük sevənlər kimi…