Əziz MUSA.Yeni şeirlər

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

NECƏSƏN

Dözmək olmur vallah sənin nazına,
Sən çıxmısan ömrün , günün yazına,
Yalvarıram sən insafsız qızına,
Mənim küsüb, barışanım necəsən?
Ürəyimdə bircə sənsən, bircə sən.

Ürək dözmür ayrılığa, hicrana,
Arı qonar çöl,çənəndə açana,
Ruhum gülər qovuşanda can cana,
Sudan duru, çiçək kimi incəsən,
Ürəyimdə bircə sənsən, bircə sən.

Tanrı səni bu dünyaya bəxş edib,
Gözəlliyi üz- gözünə nəqş edib,
Nə yaxşı ki, səni mənə tuş edib,
Səndən ötrü gərək candan keçəsən,
Ürəyimdə bircə sənsən, bircə sən.

Məhəbbətsiz döyünərmi bu ürək,
Hələ gözəl görməmişəm sənin tək,
Bir-birindən gəşəng olur gül-çiçək,
Gül içindən bircə səni secəsən,
Ürəyimdə bircə sənsən, bircə sən.

Nə qəşəngsən, nə gözəlsən bəxtəvər,
Sən varsansa, yoxdu vallah dərdi-sər,
Günəş kimi boylanırsan hər səhər,
Bu dünyada bir qiymətli incisən,
Ürəyimdə bircə sənsən, bircə sən.

Arzu, istək hər bir şeydən əzəldi,
Şirin səsin bir nəğməli qəzəldi,
İsti qoynun behiştdən də gözəldi,
Qucağında can verəsən, köçəsən,
Ürəyimdə bircə sənsən, bitcə sən.

GÖZƏL

Boy-buxunun incə, qəşəng,
Yoxdu sənin kimi göyçək,
Adam çaşır səni görcək,
Gözəlsən,vallah, ay gözəl.

Dünyanın xoşbəxt qızısan,
Baharın işvə, nazısan,
Sən gözəllik ulduzusan,
Günəşə taysan, tay, gözəl.

Eşit sözün can deyinin,
Neyləsin sənsiz sevənin,
Kipriklərin oxdu sənin,
Qaşların yaydı, yay, gözəl.

Qəlbindən nə keçir söylə,
Dodaq baldı, yanaq lalə,
Nə olar bir insaf eylə,
Ver səsimə bir hay, gözəl.

Sən bir cənnət çiçəyisən,
Yerin, göyün mələyisən,
Sən Əzizin ürəyisən,
Tanrıdan paysan, pay, gözəl.