Astan QASIMOV.” Bəlalı başım”

Başına döndüyüm, qurban olduğum,
Bilirsən, nə çəkir bəlalı başım.
Hicran dəryasında pünhan olduğum,
Bilirsən, nə çəkir bəlalı başım.

Məhəbbət oduna yandım əzəldən,
Əmanət yaylıqdır-mənə gözəldən.
Nə deyim, mənə sənə sevgi düzəldən,
Bilirsən, nə çəkir bəlalı başım.

Sevdim, yatişmədim əhdi-diləyə,
Çoxu namran olub çərxi-fələyə.
Məhəbbət odu da yetdi ürəyə,
Bilirsən, nə çəkir bəlalı başım.

Asdanam, gəzirəm qərib ellərdə,
Hazıram sözlərim düşsün dillərdə.
Gözümün yaşı da dönüb sellərə,
Bilirsən, nə çəkir bəlalı başım.