Astan QASIMOV.”Sevgilim”

Ey nazənin, xatirinə dəyməsin,
İcazə ver, açım yaxan düyməsin.
Şux məmələr əllərində oynasın,
Nə gül bilsin, nə də bülbül, sevgilim.

Gülşan bağda qönçələnib gül qoşa,
Bu gənc qəlbim kədərlənibən coşa,
Arzum budur, seyrə çıxaq biz qoşa,
Gözlər ola sarı sünbül, sevgilim.

Hər aşiqin öz arzusu, öz qəlbi,
Eşqin oxu bu sinəmi dəldi.
Könül verdim bütün aləm bildi,
Asdan deyər Sənə gül, sevgilim.