Şəfa VƏLİYEVA.Yeni şeirlər

sxv

“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, AYB və AJB üzvü,
Prezident təqaüdçüsü, Gənclər müfakatçısı

* * *

məğrur sevdaların rəngləri soyuq,
içində min pay var qürur dadında…
sənsiz hər keçən gün bir qara oyuq
ömür ağacımın budaqlarında…

Mənsiz nə xoş günlər qalıb yadında,
ay mənim xoş günüm…
isti xatirəm…
ən soyuq zəfərim addımlarımda
qorxuram, yollarda salıb itirəm…

necəydi o?!
“Yalan olur nəğmələr
bir axşam oxusa üç qaratoyuq?!
yalandı sevəndə düşür istilər;
-məğrur sevdaların rəngləri soyuq…

Səni sevirəm, tanqo…

Gəncənin hər küçəsi
Xatirənlə rəqs edir…
Tarix: bizdən ötəsi…
Ünvan: hələ yol gedir…

Ah…
Gəncə küçələri…
İşıqlar sarı atlas…
Dölmələr əl jestləri,
Tozanağı ehtiras…

Xatirənin ardınca
Düşmüşəm məhlə-məhlə…
Hisslərim dam boyunca,
Ağlayıram ürəklə…

Axır damarlarımda
Çılğın sevda oyunu…
Xatirəm qollarında,
Səni sevirəm, tanqo…

(2016)