Ya cennet bahçesidir, ya cehennem çukuru
Mayamız toprak bizim bırak artık gururu
Mezarda sultan olsan garip olsan ne yazar
Hepsi de bekliyorlar üflenecek Sur’u