Yunus gibi odun yarmak,
Hakdan gelen haber imiş.
Hakkın dergâhına varmak,
Hakdan gelen haber imiş.

Aşıklere âşık olmak,
Hasret çekip gül tek solmak,
Bulut gibi bazen dolmak,
Hakden gelen haber imiş.