Xalq şairi Nəriman HƏSƏNZADƏ.”Keçdi belə”

Bir gözələ dönüb baxdım,
Gün vurdu, əridim-axdım.
Əldən kəkliyi buraxdım,
Salam verib keçdi belə.

Sən demə, qonşunun qızı,
Dönüb olub ay parası.
Özüm-özümdən narazı,
Dedim daha gecdi belə.

Od içində elə yandım,
Yandığımı sonra dandım.
O güləndə, mən utandım,
Gördüm ömür keçdi belə.