Xalq şairi Fikrət QOCA.”Almas İldırımın birinci yüzilliyinə”

Bakıda İldırım çaxdı,
Baxt ulduzun göydən axdı.
Dövran yandı, ellər yaxdı,
Bilinməz güzara kimi.

Yaşamaq çox ağır işdi,
Ürəyini həsrət deşdi.
Doqquz cəhənnəmdən keçdi –
Rəncbərdən yazara kimi.

Nərd kimidir bu kainat,
Al özünü zər kimi at.
Oyun oldu ömür, həyat
Bu zərdən o zərə kimi.

Tale əkib, baxtı biçib,
Göz yaşların Xəzər içib.
Bu yüz ili özü keçib
Beşikdən məzara kimi.

Sən oldun ellər sürgünü,
Türk dilli dillər sürgünü.
Haydı yüzillər sürgünü,
Xəzərdən Xəzərə kimi.

Elazığ Türkiyə-Xəzər gölü,
Xəzər dağı yaxınlığında
2006-cı il