Xalq şairi Osman SARIVƏLLİ.”Unutduq”

Cavanlarla məşğul olduq sübhi-şam,
Yad etmədik, qocaları unutduq.
Çox dəm vurduq etibardan, heyif ki,
Sədaqəti, etibarı unutduq.