sxv

“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, AYB və AJB üzvü,
Prezident təqaüdçüsü, Gənclər müfakatçısı

Bəxt dediyin bircə bəndlik şeirdi,
Bir ömür güc-bəla anlamaq olur…
Dünən burdan bir “Ağ atlı” keçirdi…
Dedi ki: ” mənsiz də yaşamaq olur…”

Küsün gedin, ay gedənlər, nə olur,
Kimsə gözləməsin cığır başında…
Hər səhər gözümdə ümid doğulur,
Boğub öldürürəm şər qarışanda…