Xalq şairi Osman SARIVƏLLİ.”Sən olmadınmı?”

Gözəlim, mən hara, aşıqlıq hara,
Bu sazı çalıdıran sən olmadınmı?!
Öz gizli eşqimi, pünhan dərdimi,
Aləmə bildirən, sən olmadınmı?!

Alnında gah günəş, gah qara duman,
Hərdən gülərüzlü, hərdən pərişan,
Yaralı qəlbimi bəzən ağladan,
Bəzən də güldürən, sən olmadınmı?!

Nizə kiprikləri “qana-qan” deyən,
Qoşa hörüklərə “cüt olan” deyən,
Bir gündə min dəfə mənə can deyən,
Min öldürən, sən olmadınmı?!