Xalq şairi Qabil.Seçmə şeirlər

* * *

… Nə xıltın var, nə ləkən,
Nə qorxun, nə səksəkən,
İsmətin, şəxsiyyətin,
Gül kimi təbiətin.
Özü elə əsərdir.
Özü əla əsərdir!
Adam adam deyilsə,
Yazdığı da hədərdir!

* * *

Toxucu olmaq istəsən,
Millə zarafat eləmə!
… Yazıçı olmaq istəsən,
Dillə zarafat eləmə!

* * *

Çaxmağı çək,
Yansın ürəklərin qurdu,
Qaradan-quradan
Təmizləyək ana yurdu!