Xalq şairi Hüseyn ARİF.”Səni unuda bilmərəm”

Ay dolanar, il dolanar,
Səni unuda bilmərəm.
Könül yanar, can dolanar,
Səni unuda bilmərəm.

Yaz üzülə, payız keçə,
İstər gündüz, istər gecə,
Neçə gözəl gəlib keçə,
Səni unuda bilmərəm.

Sözün saxladı sözümü,
Gözün ovladı gözümü,
Unutmayınca özümü,
Səni unuda bilmərəm.