Xəyalə SEVİL.”Ömrüm-günüm”

“Gənc Ədiblər Məktəbi2”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsü

Ağladım, göz yaşım son sözüm oldu,
Bu tale nə yaman tərs düzüm oldu.
Sənin məndən sonra bir qızın oldu,
Mənim səndən sonra heç… Ömrüm-günüm

Ötdü yığın-yığın dərd ürəyimdən,
Bu sənsiz, bu yalqız, pərt ürəyimdən.
Kimlər keçmədi ki, yurd ürəyimdən
Tək sən qalan oldun, keç, ömrüm- günüm.

Bu eşqin ağrıyan yeriyəm, nəyəm?
Mən sənsiz dəlinin biriyəm, nəyəm?
Bilmirəm ölüyəm, diriyəm, nəyəm?
Məni görən olsan, seç, ömrüm-günüm.