Əziz MUSA.”Sənsiz”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Getmisən, açılmır göylərin üzü,
Dəyişik salmışam gecə gündüzü,
Ağlaya-ağlaya qoymusan gözü,
Sənsiz yalan imiş, yalan bu dünya.

Sənsiz nə fərqi var odunan, buzun,
Ay ilə ulduzun, qışınan, yazın,
Tay fərqi bilinmir şəkərlə, duzun,
Sənsiz yalan imiş, yalan bu dünya.

Ürəkdə nə arzu, nə istək qalıb,
Çəməndə nə çiçək ,nə bəzək qalıb,
Nə fələk fələkdi, nə mələk qalıb,
Sənsiz yalan imiş, yalan bu dünya.

Günəşin nuru yox, güllərin ətri,
Bülbül cəh-cəh vurmr çiçəkdən ötrü,
Tay yaza bilmirəm mən bircə sətri,
Sənsiz yalan imiş, yalan bu dünya.