Rahilə xanım DÖVRAN.”Harasan?”

Şairə-jurnalist-publisist Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin üzvü, Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Naxçıvan Muxtar Respublikası Bürosunun Rəhbəri, “Qızıl qələm” media mükafatı laureatı

/”Könül dəftərim” – silsiləsindən/

Gözüm yollarda qalıb,
Güllü yazım, hardasan?
Qəlbi kədər, qəm alıb,
Şirin sözüm hardasan?

Sirdaş olub hicrana,
Qıymısan şirin cana.
Qəlbim viran, qəmxana,
Necə dözüm, hardasan?

Sənsən suçum, günahım,
Qəlbə sancılan oxum.
Kərəmtək yaxar ahım,
Yanıq sazım, hardasan?

Dəyirman çarxı dənsiz,
Dağ- daş dumansız, çənsiz.
Rahilə Dövran sənsiz,
Canım, gözüm, hardasan?…