Əziz MUSA.Yeni şeirlər

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

SEVGİ İSTƏR HƏR BİR QADIN

Şirin-şirin sözlər deyin,
Tərifləyin qadınları,
Qadındı həyatın tacı,
Sevin hər zaman onları.

Onlara gül kimi baxın,
Qoymayın vaxtsız solsunlar.
Xoş söz ilə danışdırın,
Qoymayın məyus olsunlar.

Aldatmayın siz onları,
Qadın qəlbi incə olur,
Ögey baxmayın onlara,
Küsəndə gözləri dolur,

Sevgi istər hə bir qadın,
Soyuq sözdən üşüməsin,
Onlarla mehriban olun,
Adına ləkə düşməsin.

Hər birisi nazlı mələk,
Ömür hədərdi sevgisiz.
Qadınlar qayğı istəyir,
Tək qoymayın onları siz.

GEDƏK

Tez-tez küsüb, barışanım,
Hər nazına qurban olum,
Şirin-şəkər sözlərinə,
Avazına qurban olum.

Nə yaxşı ki, bu dünyada
Gülüm çıxmısan qarşıma,
Mən səni görəndən bəri,
Tac olmusan sən başıma.
Sən olmusan ayım, günüm,

Sənsən vallah canım, gözüm.
Ay ətirli, qönçə çiçək,
Həsrətinə necə dözüm.
İnsaf eylə gəl yanıma.

Ürəyimi üzmə gülüm.
Gedək nurlu sabahlara,
Məndən uzaq gəzmə gülüm.

Sən mənim sevimli yarım,
Tanrı qovuşdurub bizi.
Gəl tut mənim əllərimdən,
Xoşbəxt eylə sən Əzizi.