Əziz MUSA.”Gözəl” (Təcnis)

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Çoxdan gəzdirirəm dərdi sinəmdə,
Qurumur inan ki, gözdə nəm, gözəl.
Sinəm alovlanır dərd isinəndə,
İtibdi gözümdə göz dənəm, gözəl.

Xəlbirim, ələyim düz ələ indi,
Sözümü tapşırdım düz ələ indi,
Çətin ki bu qəddim düzələ indi,
De nə vaxt olubdu gözdə nəm, gözəl?

Bir kimsə yoxdu ki, deyəm dərdimi,
Söylə Əziz Musa gülün dərdimi?
Dərdimin yanında dərdlər dərddimi?
İnan ağlamaqdan gözdənəm, gözəl.