Xatirə FƏRƏCLİ.”Yerin bağrımın başıdı”

Ömür yolda qatar ikən,
Sinəm cadar-cadar ikən,
Arzularım çapar ikən
Minib tərkinə gəlmisən.

Keçən illərin köçündən,
Ağrılarımın içindən,
Sıyrılıb Qədər suçundan
Ürəklə, ərklə gəlmisən.

İllər həsrət, qəm yaşıdı,
Qəlb eşqinə baş daşıdı,
Yerin bağrımın başıdı,
Gəl, öz mülkünə gəlmisən.