Əziz MUSA.”Gözlərin”

em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Gözlərə nə qədər şeir yazılıb,
Gözlərə nə qədər mahnı qoşulub,
Sənin gözlərindən yoxdu dünyada,
O gözlər tay mənim həyatım olub.

O gözlər naz ilə baxanda mənə,
Məndə nə can qalır, nə də ki, ürək,
O gözlər necə də yaraşır sənə,
Ən böyük rəssammış, inan ki, fələk.

O gözlər Günəşdən od-alovludur,
Baxanda qəlbimi odlara yaxır.
Necə işıqlıdır, necə nurludur,
İlahi, o gözlər nə qəşəng baxır.

Mənə yol göstərir şəfəqi, nuru,
O gözlər gecəni işıqlandırır,
O gözlər mehriban, o gözlər duru,
Qəlbimə od salır, məni yandırır.

Gözüm o gözləri görəndən bəri,
Sanıram Ay ilə, Günəş görüşüb,
O gözlər dünyanın möcüzəsidi,
Mənim qismətimə, bəxtimə düşüb.