Xalq şairi Vahid ƏZİZ.”Ömrümün qürub çağıdı”

Dəyişib Sevgi bağı,tutduğu belə barmıdı?
saraldı hər yarpağı,gətirdiyin baharmıdı?

Sığalın istisinə saçlar bayılıb yatsa da,
daha getməz əriyib,aldığı rəngi qarmıdı?

Qəminə qurban olum,bu qədər qısqanma məni,
gözucu bax cahana,səndən gözəli varmıdı?

Yenə durna qatatarı səsləndi: “Səyyahlıq edək”,
şübhə edir ürəyim–sənli gedən qatarmıdı?!

Məhəbbət çeşməsinin ağlasam hərdən gözünə,
görəsən gözlərini gəzlərimə tutarmıdı?

Nəni sevən gözəlim şaiyələrə baxmazıdı,
inandıran bu qədər doğmalarım,yadlarmıdı?

Bir səda çatdı mınə: şad edir gəlmək istəyi,
hər dəfə bir cür olub,bu,sonuncu qərarmıdı?

Yetişdin,Vahid ƏZİZ,ömrünün qürub çağına,
yaşamaq istəyinə Tanrının rəyi varmıdı?