İçimdəki sevdanın,

Ürəyi yara bağlar.

Bu yollar məni bir gün,

Aparıb dara bağlar.

Eşqin qəfəsmiş ömrü,

Quru həvəsmiş ömrü.

Yazıq o kəsmiş ömrü,

Dövlətə, vara bağlar.

Könlündə min arzu var,

Neçə mələr quzu var.

Boynubükük arzular,

Başına qara bağlar.

İtirdim eşqdə ağlı,

Könül qapısı bağlı.

Aynurtək qəlbidağlı,

Ümidin hara bağlar?