Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti Təqaüd Fəndunun təqaüdçüsü, “Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və “Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru


Soyunub qəm köynəyini

Üzü dağlara gedəsən.

Gəzib dağları doyunca

Sonra da gözdən itəsən.

Acını çəkə ev-eşik,

Yol gözləyə dost-tanışın.

Çiliklənən xatirələr

Ola sənin məzar daşın.

Dolasan bulud gözlərə

Payız olub, yaz güləsən.

Baş daşından gülümsəyib

Yağış kimi töküləsən.

Anan gələ görüşünə,

Atan qucaqlaya səni.

Sevincdən daşın çatlaya

Dərdlərin ağlaya səni.

Güləsən torpaq üzünə,

Güləsən külək yaşına.

Son gülüşün xatirinə,

Hamı yığıla başına.

Səni sevən könüllərin

Qalasan qız yaddaşında.

Darıxdığın ölüm üçün

Ölməyəsən bu yaşında..

18.09.21.