This image has an empty alt attribute; its file name is 29497453_111549449689796_2245747713169949179_n.jpg

(zarafatyana və ciddi)

Bu araq necə də qəribə şeymiş !?

həyat dərk olunmur ayıq baş ilə,

hər bir şərayitdə gözəl gedirmiş,

həm soğan-çörəknən,həm bozbaş ilə.

Könlüm arasında bəm ilə zilin,

bezdik tənəsindən zirin-zibilin!

arabir lap topuq vursa da dilin,

səni danışdırar gözlə-qaş ilə.

Məclis yaraşığı,həm də xoxandı,

kişini ucaldan,yerə soxandı!

“girmə küpəsinə”,adam boğandı,

biraz dadına bax,biraz nuş elə!

Onu içrəm ki,ləzzətin görəm,

sürünə-sürünə evə gəlmərəm,

axşamlar xoş gələr pendir-çörəknən,

arağı vurasan səhər xaş ilə!

Araq gözəl şeydi-şulan olmaya,

ağlını başından alan olmaya,

evində nigaran qalan olmaya-

arağı içəsən dost,sirdaş ilə.

İş ağır,yayınıb yükdən,içərəm,

əhvalım düşəndə kökdən,içərəm,

mən də,Vahid ƏZİZ,hərdən içərəm,

amma ki,içmərəm hər “alkaş” ilə…