Bir sənsən, bir də mənəm
Bu boşluğun içində,
Bircə ümid çatışmır.

Hər tərəf xoş görünür, –
Bu xoşluğun içində
Birgə ümid çatışmır.

Atına zülm eyləmə
Bu daşlığın içində, –
Sür gəl, ümid çatışmır.

Gör sızlayan halımı –
Dikbaşlığın içində,
Bir gəl, ümid çatışmır.

Uçulan xeyməmizi –
Savaşdığın içində
Qur gəl, ümid çatışmır.

Dur gəl, boyuna qurban,
Bu qaçdığın içində –
dur gəl – ümid çatışmır.

18.02.2022.