Türk cumhuriyetlerinin bağımsızlığının 30. yılı dolayısıyla

Al atların üstünde yola çıkmış Altay’dan,
Terkide yükü yağmur, güneş, rüzgâr ve kalkan
Orhun’da akşam etmiş, Seyhun’da ağarmış tan
Ardında yurt, ufkunda tüter bir yeni vatan

Kılıcın kıvılcımı düşer cemredir diye,
Yere, havaya, suya, bir de yıldıza, aya

Kişner Tanrıdağları, tutar dizgini Hazar
Evleri çadırdandır, sarayıdır destanlar
Her mevsimi kuşatır, töreler, ulu toylar
Oğuz oğlu, adı Türk, Tunalarda namı var

Biçerek kumaşını boydan boya dünyanın,
Ayyıldızla donatmış göğsünü üç kıtanın

Dağıtıp karanlığı konmuş ıssız acuna,
Yiğit demircileri salmış Ergenekon’a
Kalkıp gündoğusundan ulaşmış batısına,
Erenlerin duası alplerin pusatına

Geçerek köprüsünden yiğitlik meydanının,
Yürümüş yollarında nazlı kızılelmanın

Yedi iklimli millet, soyadı Türk dünyası
Ak alnındaki nişan, cihangirler tuğrası
Hem barış hem şereftir her devirde rüyası
Dostluklara geçittir Türk’ün sırlı dünyası

Derin kurt bakışıyla taramış da uzayı,
Nakış etmiş ruhuna, hem yıldızı hem ayı.