“Gənc Ədiblər Məktəbi”nin müdavimi, Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin (AYB) üzvü, Azərbaycan Respublikası Prezidenti təqaüd fondunun təqaüdçüsü

* * *

Cəzalıdı ürəyim,
Bədənimdə küncə qoydum.
Yorulan göz yaşımı
Yanağımda dincə qoydum.

Bu da səndən qalan ömür,
Yarı sənsən, yarı sudu.
Həsrətini atdığım yer
Gözlərimin quyusudu.

Eh! Yolların yol yoldaşı,
Gedən yollara qarışdın.
Sən tək bədəndən ibarət
Sevgilərə alışdın…

* * *

Günəş bir az başını
Aşağı əyib getdi.
Qaraldı hava.
Gecənin qaranlığında Ay
Ağ diş kimi
Ağardı uzaqdan.
Yağdı küləyin səsi,
Göyün gurultusu
Yağış kimi.
Töküldü üstümə
Xatirələr qarğış kimi.
Bir başıpapaqlı
Həsrətdi mənimki,
Mən də mental düşüncədə –
Sözündən çıxa bilmədim.
Gecə bilmədim,
Yuxu bilmədim.
Bütün qaydaları pozdum,
Bir addım qabağa çıxdım.
Bu qadın canımla
Bir damcı qorxu bilmədim.
Bəs sən neylədin mənimçün?