Azərbaycanın Mədəniyyət və Ədəbiyyat Portalının Baş redaktor müavini

Canını çürüdür bir insan oğlu
Dörd yanı tikanlı, hasarlı yerdə.
Ömrünü itirir, bir insan oğlu,
Soyuq, məzar kimi, cəhənnəm bir də.

Qocaldır insanı dərd – fikir-əsəb,
Cavan yaşda qurban edib onu qəzəb.
Bəlkə də adi səhv zindana səbəb
Bəlkə günahsızdır bir insan oğlu.

Kimi quldurluq edib, kimi oğrudur,

Kimi nahaqdandır, kimi doğrudur,
Kimsi də haqq üçün susub boğulur,
Bəzən dı haqsızdır bir insan oğlu.

Şərəfçün-qeyrətçün yatanlar da var,
Əli namus qanına batanlar da var,
Dostu qara pula satanlar da var,
Necə vəfasızdır bir insan oğlu.

İllərlə qandala məhkum olanlar,
Həyatın dəyərin zindanda qanarlar.
Bir gün ordan azad da çıxarlar,
Key kimi, halsızdır bir insan oğlu.

Elə oğul da var, zindanda hifs olar,
Tövbəsin eləyər, namazın qılar,
Zikr, dua edər, Quranı oxuyar
Ya qalar imansız bir insan oğlu