Bir ayağı burda,
bir ayağı görda olan qocaları
gələcək yamanca üşüdür,
yamanca qorxudur…
Ötən günlər isə
onlar üçün əlçatmaz,
ünyetməz,
şirin bir yuxudur…
Yaxamızı vermişik
içimizi güvə kimi yeyən
xiffətin əlinə,
itirdiyimiz doğmaların, əzizlərin
yanına qayıtmaq üçün
arabir özümüzü vurmaq istəyirik
xatirələr selinə…
Zamanın isə
geriyə yolu yoxdu;
qalmışıq həsrət burulğanında
devikə-devikə,
yana-yana,
alışa-alışa…
Keçmişin nə ayağı var
yanımıza gələ,
nə qulağı var bizi eşidə,
nə dili var danışa…
Xəyallar dünyası
qocalar üçün
şipşirindi,
şəkərdi,
baldı…
Ah çəkə-çəkə deyirlər ki,
nə qaldı keçmişdə qaldı…
Keçmişin isə
ayaqları şikəst,
qulaqları kar,
gözləri kor,
dili laldı…
27.12.2020
Rafiq Yusifo]lu