Bu yaz lalə qara bağlar,
Daşın xınası qaralar.
Lalələr qana boyanar,
Ana oğlum deyib ağlar.

Ana balasın haraylar,
Balam hanı, deyər, ağlar.
Ey dağlar, siz gördünüz,
Balam haralarda qalar?

Bacılar qardaş axtarar,
Balalar ata haraylar.
Analar oğul ağlayar,
Şəhid olsa ər oğullar.

Bütün yaralar sağalar,
Torpaq yarası sağalmaz.
Vətənin əlindən getsə,
Şəhid yarası sağalmaz.

Alınmazdır, danılmazdır,
Tək bircə qarış torpağım.
Bizi heç vaxt bağışlamaz,
Şəhid olan oğullarım.

Gül canların qurban edib,
Açılmamış gül butası.
Vətəni möhkəm qoruyaq,
Qapansın şəhid yarası.

Yağılar vətəni alsa,
Daşı daş üstündə qalmaz.
Şəhidlər məzarda yanar,
Yanar, tüstüsü azalmaz.