Nemət HACIƏLİYEV.Yeni şeir

1234565_164022843791194_755412179_n

BİL

Düzgün yaşa, dolan sadə,
Dostları salgınən yadə.
Nə baş verirsə dünyadə,
Sənin üçün sınaqdı bil.

Valideynlər sənə doğma,
Gül bir az, özüvü boğma.
Mal, dövlət altına yığma,
Bəşəriyyət qonaqdı bil.

Vardır hələ cavan yaşın,
Boş işə qarışıb başın.
Qızıldan toplamaq maşın,
Müvəqqəti maraqdı bil.

Ata, ana əziz sənə,
Can vermişlər, oğul sənə.
Bu dünyada onlar sənə,
Çətinlikdə dayaqdı bil.

Yaxşılıq et çalış hər an,-
Buyurmuş belə Yaradan.
Oxu sən müqəddəs “Quran”,-
Qaranlıqda çıraqdı bil.

Heç kimi sən gəl aldatma,
Çətin gündə dostu atma.
Nemət yazıb çox yaratma,
Düşmənin belə sağdı bil