em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Tapşırır çox zaman quzunu qurda,
Qoyur çoxlarını bir quru yurdda,
Bəzən möhtac edir doğmanı yada,
Yaxşı tanıyıram mən.bu dünyanı.

Oyundu hər işi, hər bir vərdişi,
Neçə alçaqları eyləyir “kişi”,
Namərdlə, alçaqla olmur bir işi,
Yaxşı tanıyıram mən bu dünyanı,

Kasıbın gözünün yaçını silmir,
Haqq deyən kimsənin üzünə gülmür,
Fağırın, kasıbın üzünə gülmür,
Yaxşı tanıyıram mən bu dünyanı.

Gözəl insanların ömrünü kəsir,
Candan can almağa yaman tələsir,
Soyuq küləkləri, yelləri əsir,
Yaxşı tanıyıram mən bu dünyanı,

Nahaq ayaq tutub yeriyir hələ,
Hər yolun üstündə qurur bir tələ,
Bir bəla göndərir hərdən bir elə,
Yaxşı tanıyıram mən bu dünyanı.