em

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“İlham çeşməsi” qəzetinin təsisçisi və baş redaktoru,
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Təqaüd Fondunun təqaüdçüsü

Qəlbimi, könlümü vermişəm sənə,
Saxla ürəyində, saxlaya bilsən.
Dərdimi, qəmimi demişəm sənə,
Ağla için-için, ağlaya bilsən,

Bir bax, gözlərimə, bir bax, nə deyir,
Həsrət əyilməzi, bir gör, nə əyir,
Qəlbim sızıldayır, yaram göynəyir,
Bağla öz əlinlə, bağlaya bilsən,

Cənnətin özü də sevgi bağıdı,
Ayrılıq ən böyük həsrət dağıdı,
Dur gəl otağıma, vüsal çağıdı,
Dağla qəm-hicranı, dağlaya bilsən.