Qırılmaq ümidin sinonimiyimiş
Necədə yaraşır kəlmə kəlməyə
Ümid ölümünə kim duz çevirmiş?
Bəlkə özü qorxub gözə gəlməyə

Gözlər çox aglarsa qızararıb şişər
Qırmızı qəlbin də aglar qırmızı
Yenə qan qaynıyır yenəmi görən?
Fəsillər səf salıb payızla yazı

Yan keçib gedəsən həyatdan qardaş
Bir qonşu işi tək qarişmayasan
Qismətə yaşamaq düşsə də belə
Çalışıb qismətlə barışmayasan.