KIZIM

O sarı saçların değildir bâki
Senden büyüklere bakıver kızım
Gençliğin kaldığı olmadı vaki
Kibiri,benliği yıkıver kızım

Magazine bakıp örnek edinme
Sivrice uzamış tırnak edinme
Manayı nefise kırnak edinme
Rahmet deryasına akıver kızım

Gelinliğin mutlak hilâlden olsun
Gönlündeki sevda helalden olsun
Dinlediğin ezan Bilâl’den olsun
Batılı kenara kakıver kızım

Sen seni bil asla yabana atma
Özüne yabanı,cana eş tutma
Bismillah demeden yerine yatma
Karanlığa ışık çakıver kızım

Ecnebi makyajı neyine senin
Canımdan emare yanakta benin
Kurbandır Türklüğe o nazik tenin
Eline kınalar yakıver kızım

Bir pusu kurulur içte ve dışta
Tufanlar yaşarım bu kara kışta
Nice civan gider gencecik yaşta
Gönülden ağıtlar yakıver kızım

Sen ki Nene Hatun canımın canı
Süngüyü namluya takma zamanı
Çığlığa düşmesin yurdun dört yanı
Haini deryaya döküver kızım

Derviş’in umudu balasısın sen
Gönülde sarsılmaz kalasısın sen
Bütün ecelerin âlâsısın sen
Ay yıldızlı tacı takıver kızım

Gidişinle gurub matemde seher çığlıkta
Nemrut güneşe hasret
Halil’ür-Rahman’da sular durgun
Balıklar ölüm orucunda
Eyyûb’un sabrına sarıldı duygular
……Ayn Zeliha’nın gözlerinden kan damlar
……sevenler sevilenler adına
……Tahir üzgün Zühre yanık yanık türkü yakmada
……Leyla biçare
……Mecnun avare
……yağmurlar da yağmaz olmuş
……Harran’ın çöl yangınına
……yokluğunda can pare pare
……can yaralı
……baht karalı

gel!
gel ey canan
gel ki Yusuf’i kuyulardan şifa suyu fışkırsın
gel ki gül açsın bağlar
gel ki sümbüle bürünsün dağlar
eğer ki gelmezsen
eğer ki gelemezsen
bil ki Nemrut’tan Harran’a
elleri koynunda
Fırat gibi bir garip ağlar

…….Ey canımdan yakınım canımdan daha beri
……Bu kent matem tutuyor gittiğin andan beri
……Dizlerim tutmaz oldu tükendi gözün feri
……Hasretin ateş olmuş ciğerimi dağlıyor
……Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor

Ey zemheri ayına cemre olup düşenim
Ey sevda kürsüsünde rakipsiz tek şeşenim
Ey vuslatın yolunu tırnak ile eşenim
Gözlerim kan çanağı Dicle gibi çağlıyor
Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor

……Dervişlerin deminde döndükçe yana yana
……Adına hu çekerim adım ile yan yana
……Geceler karabasan vakit ermiyor tana
……Gölgeler dizi dizi visalimi eğliyor
……Nemrut’ta doğan güneş feryat ile ağlıyor