Polad SABİRLİ.”Bico”

Polad Sabirli

Bico Keçdiməzin böyük qardaşı,
Yeni bir tarixdir onun hər daşı.

Tarixin sınağından çıxıb üzü ağ Bico,
Xainlərin qəlbinə hər vaxt vurub dağ Bico.

Neçə-neçə şəhidlər qurban verib torpağa,
İman yerim,din yerim müqəddəs torpaq Bico.

Sığınmışıq qoynuna, yetişmişik ərsəyə,
Saxlayıb başı üstə üç rənğli bayraq Bico.

Təbiət hər fəsildə gülüb onun üzünə,
Sanqalan dağı ona,o bizə dayaq Bico.

Elmin hər sahəsinə töhfə verib, iz salıb,
Gör nə qədər dahilər yetirib ocaq Bico.

Mən Bico balasıyam, vüqarımdır el mənim,
Keçmişi, gələcəyi həmişə parlaq Bico.

Poladam,polad kimi möhkəməm el yolunda,
Ömrümün yollarına nur saçır mayak Bico.