Nəcibə İLKİN.”Sevgi tərsə dönəndə….”

ni

Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliklərinin üzvü,
“Azad qələm” ədəbi-bədii, ictimai-publisistik qəzetinin və
“Ali Ziya” ədəbi-bədii, elmi-publisistik jurnalının təsisçisi və baş redaktoru

Aman Allah məhəbbət
Bir cəllada dönərmiş!
O gülüşlər, sevinclər..
Ürəklərdə yox olub,
Birdəfəlik sönərmiş.
Məhəbbətin alovu
çəkilərmiş qınına
Həsrət də sevgisini
gizlicə haraylayıb
çağırarmış yanına
Sevgi tərsə dönəndə….
Eşqin qığılcımları
Qarsalayıb üzünü,
Deməkdə aciziymiş
səadət də sözünü
Nə buluddan hay olar,
Nə göz yaşından haray,
Könül də yetim qalar
Sevgi tərsə dönəndə..