Nail DAĞLAROĞLU.Yeni şeirlər

n

* * *

Bir nadanın düşüncəsiz sözündən,
Cat verib özünün öldürmə, ürək!
Məni istəməyən var bu dünyada,
Düşməni gəl mənə güldürmə, ürək!

Bütün maniyəni qət elə, haxla,
sahibini tez-tez düşündə yoxla.
Ağrı acıları sonraya saxla,
Dərdini düşmənə bildirmə, ürək!

Ətdən yaranmısan daşha deyilsən,
Demirəm kimsəyə nə sın əyil sən!
Acıya ağrıya salma meyil sən,
Naili həyatdan sildirmə, ürək!

Bəs nədi
(divani)

Bu dünyada sevincindən çoşa gələn az olar,
Bizi yaman gənə salan dərd deyilsə bəs nədi?.
Bir ox kimi ürəyindən elə sancar insanı,
Bu qüssələr qananlara sərt deyilsə bəs nədi?.

Hər bir dərdin arxasında gərək dərdibənd*1 ola,
Zalım fələk bəndəsiylə nola gedə düz yola.
De kim dözər böylə dərdə, bülbül ölə gül sola,
Böylə qəmlər qananlara pərt deyilsə bəs nədi?.

Nail dərdə sinə gərdi yaman yordu bu yollar,
Bircə xərci ödəmədi min bir fikri-xəyallar.
Çoxunun gözündə qaldı arzu, istək, amallar,
Bu dünyada dərdə dözən mərd deyilsə bəs nədi?.

1. Dərdə dözən*