İsmail Bingöl.”SÖYLENİR SÖZÜ EMRAHIN”

Çağdan çağa sesi gelir
Şu bizim Koca Emrah’ın
Niksar’dan kokusu gelir
Şu bizim Koca Emrah’ın

Palandöken ona kucak
Âşıklıkta sönmez ocak
Yedi köşe, dört bir bucak
Bilir ününü Emrah’ın

Aşk oduna yanmış her an
Türkülerde olmuş nihan
Can özünde tütmüş canan
Savrulmuş külü Emrah’ın

Her güzele meftûn olmuş
Gün be gün sararmış solmuş
Feryadı cihânı tutmuş
Kulakta sesi Emrah’ın

İnci dökülmüş dilinden
Kimse bilmemiş halinden
Çekmiş nâdânlar elinden
Büyümüş derdi Emrah’ın

Çöllerdeki vaha gibi
Âşıklıkta dehâ gibi
Erişilmez bahâ gibi
Şiirde sözü Emrah’ın

Türkülerde sesimizdir
Şarkılarda sözümüzdür
Yürekteki özümüzdür
Bu yolda dili Emrah’ın

Aşk için gelmiş nevbete
Göçmüş gitmiş ahrete
Bundan böyle kıyamete
Söylenir sözü Emrah’ın

Ay Düşleri s:154