Xalq şairi Osman SARIVƏLLİ.”Qara torpaq”

Bu yaxşı cənnətdir, unutmayasan-
Görürəm gəlirsən hərdən bağa da.
Bircə meyvələrə baxrısan, ey dost,
Sən göz qoy arabir bu torpağa da.

Torpağa qulluq et, yoxsa nə çıxar,
Min dəfə budağa, gülə baxmaqdan?
Budaqlar gövdədən, gövdə köklərdən,
Köklər də can alır qara torpaqdan.

Məni kim tanımır, görməyən kimdir?
Öyünmək bilmirəm, demirəm ağam.
Özüm kağız kimi ağ olmasam da,
Üzləri ağardan qara torpağam.