Xalq şairi Hüseyn ARİF.”Mənimiydi”

Bir saat bir yerdə tutmazdı qərar,
Araz mənimiydi, Kür mənimiydi.
Ömrümün, günümün gəlhagəlində,
İnci mənimiydi, dür mənimiydi.

Səsim gah Qazaxda, gah Qarabağda,
Meşədə, çəməndə, çayda, bulaqda,
Meyvəli aran da, çiçəkli dağ da,
Elə bilirdim ki, bir mənimiydi.

Hüseyn Arifin bağrını deşdin,
Harda qərar tutub, haraya köçdün?
Ay oğul, sən niyə qabağa düşdün,
Səfər mənimiydi, yer mənimiydi.